Przeskocz do treści

Lekcja 9 (PHP)

Tablice asocjacyjne. Zmienne "superglobals".

Zapoznaj się z treścią artykułów tablice asocjacyjne oraz superglobals.

Dane: plik.

Zadanie 1: Utwórz tablicę asocjacyjną zawierającą wartości prezentujące liczbę ludności w 5 największych miastach Polski (źródło). Jako wartości indeksów podaj nazwy miast. Następnie wypisz na ekranie w jakich miastach liczba ludności mieści się w przedziale <600k;700k> (przykład). Wynik swojej pracy zapisz w pliku L9zad1.php.

Zadanie 2: Utwórz tablicę asocjacyjną zawierającą wartości prezentujące wartości wydobycia węgla kamiennego w Polsce za ostatnie 5 lat (źródło). jako wartości indeksów wpisz lata z których pochodzą dane. Wypisz na ekranie informację, w których latach wydobycie było niższe niż 75k ton i ile ono wynosiło. Policz ile w sumie wydobyto węgla przez ostatnie 5 lat, a rezultat wypisz na ekranie. Wypisz na ekranie o ile procent rok do roku zmieniało się wydobycie węgla przez ostatnie 5 lat. Wynik swojej pracy zapisz w pliku L9zad2.php.

Zadanie 3: Na podstawie danych przygotuj tablicę asocjacyjną zawierającą informacje o rocznej wielkości produkcji aut w Polsce w latach 2013-2017. Napisz na ekranie, w którym roku wyprodukowano najwięcej, a w którym najmniej aut osobowych. Ile wynosiła różnica między najlepszym rokiem i najsłabszym? Ile średnio rocznie produkowano aut? Wynik swojej pracy zapisz w pliku L9zad3.php.

Zadanie 4: Na podstawie danych z tablicy T (dane) wypisz na ekranie w kolejnych liniach wzrost wszystkich kobiet. Poniżej wypisz, która z nich jest najwyższa i najniższa. Następnie policz ile mają wzrostu wszystkie razem. Wypisz wszystkich mężczyzn, którzy mają mniej wzrostu od Weroniki. Wynik swojej pracy zapisz w pliku L9zad4.php.

Zadanie 5: Na podstawie danych z tablicy K (dane) wylicz średnią cenę dla wszystkich samochodów. Następnie wypisz na ekranie tyle te samochody, których cena jest niższa od średniej. Ile będzie wynosiła miesięczna rata za Forda, jeżeli oprocentowanie wynosi 6%, a rat będzie 50? Wynik swojej pracy zapisz w pliku L9zad5.php.

SPRAWDZIAN.

error: Content is protected !!