Przeskocz do treści

Lekcja 8 (PHP)

Typ tablicowy. Operacje na tablicach. Sortowanie tablic.

Zapoznaj się z treścią artykułu.

Zadanie 1: Utwórz tablicę jednowymiarową zawierającą 5 elementów. Jako wartości elementów wpisz imiona kolegów/koleżanek z klasy. Wypisz na ekranie te elementy każdy w nowym wierszu. Wynik swojej pracy zapisz w pliku L8zad1.php.

Zadanie 2: Zmodyfikuj zadanie poprzednie dopisując do już utworzonej tablicy dwa nowe imiona. Wypisz na ekranie wszystkie elementy tablicy poczynając od ostatniego, jeden pod drugim. Wynik swojej pracy zapisz w pliku L8zad2.php.

Zadanie 3: Korzystając z tablicy z zadania 2 wypisz na ekranie oddzielając spacją elementy o parzystych numerach. Wynik swojej pracy zapisz w pliku L8zad3.php.

Zadanie 4: Na podstawie tablicy z poprzedniego zadania wypisz w postaci listy nieuporządkowanej informacje z ilu znaków składają się poszczególne elementy tablicy. na koniec wypisz sumaryczną ilość znaków w tablicy. Wynik swojej pracy zapisz w pliku L8zad4.php.

Zadanie 5: Wykorzystując zawartość tablicy z poprzednich zadań wypisz na ekranie w postaci listy uporządkowanej wszystkie jej elementy. następnie zamień miejscami dwa pierwsze elementy tablicy. Teraz wypisz wszystkie elementy tablicy w postaci kolejnej listy uporządkowanej. Wynik swojej pracy zapisz w pliku L8zad5.php.

Zadanie 6: Analizując zawartość tablicy z poprzedniego zadania wypisz na ekranie tylko elementy zawierające na końcu znak inny niż "a". Wynik swojej pracy zapisz w pliku L8zad6.php.

Zadanie 7: Korzystając z poznanych konstrukcji języka PHP wypełnij tablicę 10 (dziesięcioma) liczbami podzielnymi przez 3 lub 5. Elementów spełniających warunek poszukuj wśród liczb większych od 9. Zawartość tablicy wypisz na ekranie. Wynik swojej pracy zapisz w pliku L8zad7.php.

Zadanie 8: Analizując tablicę z poprzedniego zadania wypisz na ekranie ile spośród elementów jest podzielnych tylko przez 3, a ile tylko przez 5. Wypisz na ekranie każdy element spełniający zadane kryterium dodając obok niego napis: "podzielny przez 3" lub "podzielny przez 5". Wynik swojej pracy zapisz w pliku L8zad8.php.

Zadanie 9: Wypełnij tablicę elementami o wartościach całkowitych z przedziału <1;10> i wypisz jej zawartość na ekranie. Następnie zmodyfikuj zawartość tablicy w taki sposób, aby wartości elementów wzrosły dwukrotnie. Wypisz zawartość zmodyfikowanej tablicy na ekranie. Wynik swojej pracy zapisz w pliku L8zad9.php.

Zadanie 10: Utwórz tablicę wypełnioną wszystkimi wartościami całkowitymi z przedziału <5,20> w taki sposób, aby pierwszym elementem była wartość 20, a ostatnim 5. Następnie do elementów o wartościach parzystych dodaj 100 i wypisz nową tablicę na ekranie. Wynik swojej pracy zapisz w pliku L8zad10.php.

Zadanie 11: Korzystając ze zmodyfikowanej tablicy z zadania poprzedniego sumuj wartości jej elementów dopóki suma nie przekroczy wartości 700. Wyświetl na ekranie informację ile elementów należało zsumować, aby spełnić warunek zadania.Wynik swojej pracy zapisz w pliku L8zad11.php.

Poprawa sprawdzianu.

error: Content is protected !!