Przeskocz do treści

Lekcja 7 (PHP)

Pętle: for.

Zapoznaj się z treścią artykułu.

Zadanie 1: Wypisz na ekranie w jednej linii, oddzielając znakiem " - " (spacja, myślnik, spacja) 20 kolejnych liczb naturalnych począwszy od wartości 5. Wynik pracy zapisz w pliku o nazwie L7zad1.php.

Zadanie 2: Wypisz na ekranie w kolejnych liniach znaki # w taki sposób, że w pierwszej linii jest 10 znaków obok siebie, a w każdej następnej o jeden znak mniej (koniec pisania znaków jest wtedy, gdy wypisany zostanie jeden znak w linii). Wynik pracy zapisz w pliku o nazwie L7zad2.php.

Zadanie 3:  Zmodyfikuj zadanie poprzednie w taki sposób, aby po dojściu do wyświetlanego jednego znaku # w linii, skrypt ponownie zwiększał ilość wyświetlanych znaków aż do 10. Wynik pracy zapisz w pliku o nazwie L7zad3.php.

Zadanie 4: Przypisz zmiennej X wartość "INFORMATYKA". Następnie korzystając z poznanych konstrukcji języka PHP wypisz na ekranie wartość zmiennej X w taki sposób, aby każda literka znajdowała się w nowej linii. Wynik pracy zapisz w pliku o nazwie L7zad4.php. Podpowiedź: echo "$X[$i]<br>".

Zadanie 5: Zmodyfikuj zadanie poprzednie w taki sposób, aby każda literka znajdowała się w osobnej komórce tabeli. Każdej nieparzystej komórce tabeli ustal tło w kolorze #660066 i literki w kolorze #ffff66. Wynik pracy zapisz w pliku o nazwie L7zad5.php.

Zadanie 6: Z przedziału <10;100> Wypisz na ekranie w kolejnych liniach liczby podzielne przez 3 i 5. Wynik pracy zapisz w pliku o nazwie L7zad6.php.

Zadanie 7: Dla wartości naturalnych z przedziału <5;30> policz sumę liczb niepodzielnych przez 2 i 3. Wynik wypisz na ekranie. Rezultat pracy zapisz w pliku o nazwie L7zad7.php.

Zadanie 8: Policz sumę kwadratów kolejnych liczb całkowitych z przedziału <3;5>. Wynik wypisz na ekranie. Rezultat pracy zapisz w pliku o nazwie L7zad8.php.

Zadanie 9: Znajdź największą, ale mniejszą od 1000, liczbę naturalną niepodzielną przez 2, 3 i 5. Wynik wypisz na ekranie. Rezultat pracy zapisz w pliku o nazwie L7zad9.php.

Zadanie 10: Wyznacz sumę  N początkowych liczb naturalnych podzielnych przez 5. Wynik wypisz na ekranie. Rezultat pracy zapisz w pliku o nazwie L7zad10.php.

Zadanie 11: Wyznacz sumę N początkowych liczb naturalnych, które jako ostatnią cyfrę mają 3 lub 5. Wynik wypisz na ekranie. Rezultat pracy zapisz w pliku o nazwie L7zad11.php.

Zadanie 12: Wygeneruj na ekranie widok tabliczki mnożenia do 10.

SPRAWDZIAN.

error: Content is protected !!