Przeskocz do treści

Lekcja 3 (PHP)

Stałe i operatory.

Zapoznaj się z materiałem do zajęć: stałe i operatory.

Zadanie 1: Korzystając ze składni języka PHP zdefiniuj dwie stałe: imie i nazwisko, którym przypiszesz swoje imię i nazwisko. Następnie wyświetl ich wartości w dwóch kolejnych liniach na ekranie w taki sposób, aby były wyśrodkowane względem marginesów. Wynik pracy zapisz w pliku o nazwie L3zad1.php.

Zadanie 2: Wykorzystując poznane właściwości języka PHP przygotuj dokument L3zad3.php w którym jako wartość stałą umieścisz drugi akapit pobrany z serwisu Lorem Ipsum. Następnie wypisz na ekranie wartość przechowywaną przez Twoją stała. Spraw, aby wypisany tekst był wyrównany do obu marginesów. Poniżej umieść informację z ilu słów składa się powyższy fragment tekstu. W kolejnym paragrafie podaj informację z ilu znaków składa się wyświetlony na górze tekst. We fragmencie tekstu przypisanym do stałej zamień wszystkie słowa 'ipsum' na 'ENERGETYK'. Wyświetl tekst z podmienionymi słowami. Ustal kolor tła dla ostatniego działania na czarny i kolor liter na biały.

Zadanie 3: Korzystając ze składni języka PHP przypisz zmiennej X wartość 500, a zmiennej Y wartość 300. Następnie wypisz na ekranie w kolejnych liniach wynik działania na tych zmiennych za pomocą pięciu poznanych operatorów matematycznych (+ - * / %). Zmień wartość zmiennej X na "TEXT" i wykonaj ponownie utworzony już skrypt. Przyjrzyj się wyświetlonym wynikom. Przywróć zmiennej X wartość 500, a zmień wartość zmiennej Y na "TEXT". Podobnie jak wcześniej zinterpretuj wyświetlone wyniki. Wynik pracy zapisz w pliku pod nazwą L3zad3.php.

Zadanie 4: 

  1. Przygotuj szkielet strony (L3zad4.php) z poprawnie wyświetlanymi polskimi znakami i o tytule Zadanie 4. Zadeklaruj użycie języka polskiego na swojej stronie.
  2. W nagłówku stopnia 4 wpisz swoje: klasę, nazwisko, imię
  3. Nadaj tekstowi kolor granatowy;
  4. Ustal tło dla nagłówka na #ffffcc;
  5. Przygotuj na stronie miejsce, w postaci dwóch pustych akapitów. Będzie w nich wyświetlany wynik działania skryptu.
  6. Zadeklaruj 3 zmienne przypisując im następujące wartości X="ABC"   Y=5   Z=2
  7. Następnie dodaj odpowiednią konstrukcję języka PHP, która spowoduje wyświetlenie we wcześniej przygotowanym akapicie wyniku działania: X+Y+Z
  8. Zapisz instrukcję, która podmieni wartość zmiennej Z na sumę X+Y
  9. Dopisz kolejną instrukcję, która spowoduje wyświetlenie w drugim akapicie wartości zmiennej Z.

Zadanie 5: Utwórz dokument L3zad5.php, w którym zadeklarujesz zmienne i przypiszesz im wartości zgodnie ze wzorem. Korzystając z poznanych instrukcji przypisania i operacji na łańcuchach wypisz na ekranie jak najwięcej logicznych zdań używając podanych wartości zmiennych.

error: Content is protected !!