Przeskocz do treści

Lekcja 27 (CSS)

Kolekcje image sprites.

Zapoznaj się z treścią rozdziału, a następnie wykonaj zadania umieszczone poniżej.

Zadanie 1: Korzystając z dostarczonych obrazków przygotuj menu o układzie poziomym z ikonami będącymi odnośnikami (6 odnośników) do stron internetowych z informacjami o wybranych dyscyplinach sportowych. Wykorzystaj umiejętność formatowania menu tak, aby było ono unikatowe co do wyglądu. Wynik pracy zapisz we wskazanym folderze.

Zadanie 2: Korzystając z dostępnych materiałów przygotuj stronę internetową z objaśnieniami wybranych 10 znaków drogowych. Odsyłacze do opisów znaków umieść w postaci menu pionowego zaczepionego w lewym górnym rogu okna przeglądarki w taki sposób, aby przy przewijaniu strony pozostawało nieruchome. Pamiętaj, aby menu odsunąć od krawędzi okna (np. po 5px). Wynik pracy zapisz we wskazanym folderze.

Zadanie 3:

error: Content is protected !!