Przeskocz do treści

Lekcja 25 (JS)

Walidacja formularzy.

Zadanie 1: Przygotuj dokument HTML z elementami CSS oraz składni JavaScript, który wyświetli na ekranie formularz zgodny z rysunkiem oraz po kliknięciu przycisku START będzie co 1 sekundę losował do pól tekstowych liczby z przedziału <1;100>, a następnie po sprawdzeniu zależności pomiędzy wylosowanymi liczbami wypisze między nimi odpowiedni znak < lub >. Przycisk STOP ma zatrzymać proces losowania.

Zadanie 2: Napisz skrypt, który pomoże odszukać NWD (Największy Wspólny Dzielnik) dla dwóch podanych przez użytkownika liczb A i B. Jeżeli użytkownik nie podał kompletu danych lub wprowadzone informacje nie są liczbami to wyświetl o tym informację. Jeżeli dane są poprawne to wynik wypisz na ekranie (screen).

Zadanie 3: Opracuj dokument HTML z elementami CSS oraz składni JavaScript, który po podaniu przez użytkownika 4 wartości z przedziału <0;10> "narysuje" na ekranie słupki odpowiadające proporcjonalnie podanym wartościom.

Zadanie 4: Przygotuj dokument HTML z elementami języka skryptowego (JavaScript), który będzie zaiwrał trzy pola typu text umieszczone jedno pod drugim oraz poniżej przycisk. Dane do pól wpisuje uzytkownik formularza podając: Imię, Nazwisko oraz wartość temperatury w stopniach Celsjusza (sprawdź czy wprowadzona wartość jest liczbą). Po kliknięciu przycisku ma się wyświetlić w osobnym akapicie informacja w postaci:

Obliczenia dla użytkownika: (imię) (nazwisko). 
Temperatura w Kelvin'ach: (przeliczona wartość)
Temperatura w Farenheit'ach: (przeliczona wartość)
error: Content is protected !!