Przeskocz do treści

Lekcja 25 (CSS)

Menu poziome i pionowe

Zapoznaj się z treścią artykułu i przeanalizuj zawarte w nim treści.

Zadanie 1: W załącznikach do zadania znajdziesz treść ćwiczenia do wykonania w czasie zajęć. Praca zostanie oceniona zgodnie z punktacją pod treścią zadania.

treść                grafika

error: Content is protected !!