Przeskocz do treści

Lekcja 24 (JS)

Formularze - walidacja formularzy

Zadanie 1: Opracuj dokument, w którym umieścisz dwa pola tekstowe (typ text) umieszczone jeden pod drugim oraz poniżej przycisk z napisem Kontrola. Po wprowadzeniu informacji do pola pierwszego i jego opuszczeniu (onfocusout), skrypt musi sprawdzić czy zawarta w nim wartość mieści się w przedziale <50;100> oraz czy jest wartością liczbową. jeżeli nie, to ma wyświetlić komunikat informujący o błędnie podanej wartości oraz umożliwić powtórne jej podanie. Podobnie z polem drugim, ale tam powinien znaleźć się tekst o długości powyżej 8 znaków. Kliknięcie na przycisku Kontrola ma sprawdzić czy wypełniono formularz zgodnie z założeniami i jeżeli tak, to w oknie alertu ma wyświetlić informację: "Formularz gotowy do wysłania".

Zadanie 2: Przygotuj dokument pole typu text, poniżej dwa obszary tekstowe jeden obok drugiego oraz pod nimi przycisk. Po wpisaniu do pola tekstowego słowa należy przycisnąć przycisk. Ma on sprawdzić czy wpisany tekst kończy się znakiem "a" (pomoc). Jeżeli tak, to dopisze podany wyraz do lewego obszaru tekstowego. W przeciwnym przypadku dopisze tekst do prawego obszaru tekstowego.

Zadanie 3: Przygotuj dokument zawierający dwa pola typu text umieszczone obok siebie opisane jako "Zestaw liczb" oraz "Suma". Poniżej przyciski z napisami "Losuj" oraz "Kontrola". Kliknięcie przycisku "Losuj" (pomoc) ma spowodować wylosowanie zestawu 5 liczb z przedziału <5;10> i wypisanie ich, oddzielonych spacjami do pola tekstowego opisanego jako "Zestaw liczb". Jednocześnie w polu opisanym jako "Suma" powinna zostać wypisana suma wylosowanych liczb. Kliknięcie przycisku "Kontrola" ma sprawdzić czy suma jest większa niż 13. Jeżeli tak to ma się zmienić kolor tła (pomoc) pola zawierającego sumę na żółte, w przeciwnym przypadku tło powinno się zrobić zielone.

error: Content is protected !!