Przeskocz do treści

Lekcja 22 (JS)

BOM - działania na obiektach okna przeglądarki. Operacje na formularzach.

Zapoznaj się z treścią artykułu, a następnie wykonaj zadania umieszczone poniżej.

Zadanie 1: Utwórz dokument html, który będzie zawierał dwa przyciski. Po kliknięciu pierwszego przycisku ma się otworzyć nowe okno o rozmiarze 300 pikseli (szerokość) i 200 pikseli (wysokość) z treścią: Oto nowe okno (przykład). Po kliknięciu drugiego utworzone wcześniej okno ma się zamknąć. Dodaj obsługę zdarzenia (jak?), które pozwoli na bieżąco wyświetlać informacje o zmianach rozmiaru okna (wyświetli wartości wysokości i szerokości okna).

Zadanie 2: Utwórz skrypt, który załaduje na stronę różne obrazki w zależności od rozmiaru dostępnego ekranu (podpowiedź).

Zadanie 3: Zaprojektuj skrypt, który w przy pomocy tzw. wyskakującego okna (confirm) zapyta użytkownika, czy chciał by zmienić kolor tła strony. Jeżeli użytkownik wyrazi taką wolę to należy zmienić kolor tła strony na żółty, w przeciwnym przypadku należy zmienić kolor tła strony na jasno szary (wskazówka).

Zadanie 4: Utwórz skrypt, który zapyta użytkownika (jak?) jaki ma być kolor tekstu na właśnie wyświetlanej stronie, a następnie po zatwierdzeniu wykona takie właśnie działanie.

Zadanie 5: Opracuj skrypt, który co 2 sekundy (jak?) zmieni kolor tekstu na stronie na jeden z kolorów zapisanych w tablicy (jak?TAB. Utwórz narzędzie, które pozwoli zatrzymać (jak?) zmiany kolorów.

Zadanie 6: Utwórz skrypt, który wyświetli wybrane informacje o przeglądarce użytkownika (język, środowisko pracy, wersja, agenta przeglądarki).

error: Content is protected !!