Przeskocz do treści

Lekcja 21 (JS)

DOM - wykrywanie zdarzeń. JavaScript BOM (Browser Object Model).

Zapoznaj się z treścią artykułu, a następnie wykonaj ćwiczenia umieszczone na jego końcu.

Zadanie 1: Korzystając z pomocy artykułu napisz skrypt, który po kliknięciu (onclick) na przycisku zmieni rozmiar czcionki dla wybranego paragrafu na stronie z domyślnego na 3em. Wykryj zdarzenie za pomocą składni JavaScript (addEventListener).

Zadanie 2: Napisz skrypt, który po najechaniu wskaźnikiem myszy (onmouseover) na obszar paragrafu zmieni jego zawartość. Treść domyślnie załadowaną przypisz do zmiennej X, natomiast treść ładowaną po wykryciu zdarzenia przypisz do zmiennej Y.

Zadanie 3: Napisz skrypt, który wykrywając odpowiednie zdarzenie, po podwójnym kliknięciu (ondblclick) na obrazek wyświetli obok niego tekst: Właśnie mnie kliknąłeś.

Zadanie 4: Napisz skrypt, który po naciśnięciu przycisku myszy (onmousedown) podmieni zawartość nagłówka: NAGŁÓWEK (h1) na: NOWY NAGŁÓWEK, a po zwolnieniu przycisku myszy (onmouseup) na: KOLEJNY NAGŁÓWEK. Pamiętaj o wykryciu zdarzenia.

Zadanie 5: Napisz skrypt, który wyświetli na ekranie informację jaki właśnie klawisz został przyciśnięty. Wykorzystaj zdarzenia związane z klawiaturą.

Zadanie 6: Napisz skrypt, który wyświetli użytkownikowi komunikat: "Proszę nie kopiować tego tekstu" w momencie, gdy użyje on opcji kopiowania zawartości wybranego elementu.

Zadanie 7: Napisz skrypt, który po kliknięciu w obszarze okna przeglądarki, wyświetli na ekranie współrzędne położenia kursora myszy.

error: Content is protected !!