Przeskocz do treści

Lekcja 2 (HTML)

Wprowadzenie do języka HTML. Edytory HTML. Szkielet strony HTML.

Odpowiedz na pytanie: jakie edytory można wykorzystywać do konstruowania kodu stron internetowych (podaj 4 przykłady)? Zapisz w swoim zeszycie dodając krótki opis ich właściwości.

Zapoznaj się z treścią artykułu  i przygotuj do omówienia.

Przykładowy szkielet strony:

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
 <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title> TYTUŁ </title>
 </head>
 
 <body>
   <header> MAGŁÓWEK STRONY </header>
   <section>
    <article> ążśźęćółń </article>
    <article> ążśźęćółń </article>
   </section>
   <footer> STOPKA STRONY </footer>
 </body>
</html>

Zadanie 1: Korzystając z narzędzia NotePad++ utwórz dokument cw1.html i zapisz go we wskazanej lokalizacji. Sprawdź sposób kodowania znaków w dokumencie. Skopiuj do utworzonego dokumentu przykładowy kod szkieletu strony. Jako treść dokumentu wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę. Otwórz dokument przy pomocy dostępnych przeglądarek internetowych.

Zadanie 2: Skopiuj dokument cw1.html we wskazane miejsce (dysk S:) i utwórz jego kopię nadając jej nazwę index.html. Sprawdź przy pomocy dostępnych przeglądarek czy działa Twoja strona internetowa. Sprawdź jak przy pomocy przeglądarki uruchomić stronę pod wskazanym adresem wywołując plik o znanej nazwie (cw1.html). Sprawdź czy możesz otworzyć strony internetowe swoich kolegów z klasy.

Zadanie 3: Wymień i krótko scharakteryzuj podstawowe elementy strony internetowej.

Zadanie 4: Wskaż błędy w poniższym kodzie:

<DOCTYPE>
<html LANG="PL">
 <head>
   <title> ABC HTML </title>
 <head>
 <BODY>
 
</html>

Zadanie 5: Przygotuj plik, w którym jako treść zaprezentujesz 2 zdania zawierające znaki narodowe niemieckie cw2n.html i rosyjskie cw2r.html.

Zadanie 6: Zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania:

a. W którym roku powstał język HTML?
b. W którym roku wprowadzono do użytku HTML v.5?
c. W jakim celu stosuje się w dokumencie HTML zapis <!DOCTYPE>?
d. Jaki znacznik wskazuje na widoczną w przeglądarce część dokumentu HTML?
e. Co oznacza sformułowanie, że znaczniki HTML-owe zwykle występują w parach?
f. Czy w HTML v.5 wymagane jest pisanie tagów małymi literami?
g. Wyjaśnij pojęcie "pusty element" w języku HTML.
h. Czy w HTML v.5 wymaga się domykania pustych elementów?
i. Gdzie wymaga się domykania pustych elementów?
k. Wyjaśnij sformułowanie, że język HTML składa się z zagnieżdżonych elementów.
l. Czy nie domknięcie tagu w kodzie HTML spowoduje błędne wyświetlenie strony internetowej?
m. Co oznacza pojęcie "content"?
error: Content is protected !!