Przeskocz do treści

Lekcja 2 (PHP) 3h

Zmienne w języku PHP. Wyświetlanie informacji na ekranie. Typy danych. Obsługa łańcuchów.

Zapoznaj się z treścią artykułów: składnia języka PHPzmienne, wyświetlanie, typy danych oraz łańcuchy.

Zadanie 1: Wykorzystując znajomość składni PHP opracuj kod, który wyświetli na ekranie monitora nagłówek drugiego stopnia o treści: "Zadanie 1". Poniżej wyświetl nazwę Twojej szkoły. Spraw, aby tekst był podkreślony. Zapisz dokument pod nazwą L2zad1.php. Sprawdź poprawność działania skryptu w przeglądarce.

Zadanie 2: Uzupełnij kod z zadania 1 o komentarz jedno liniowy, w którym umieścisz swoje imię i nazwisko oraz klasę. Poniżej dodaj komentarz składający się z trzech linii o treści:

W klasie 4 nauczę się posługiwać językiem PHP
Pozwoli mi to zwiększyć swoje szanse na zaliczenie egzaminu E.14
To bardzo dobry pomysł.

Wynik swojej pracy zapisz w dokumencie o nazwie L2zad2.php i sprawdź poprawność działania skryptu w oknie przeglądarki.

Zadanie 3: W jakich przypadkach wielkość znaków w kodzie PHP ma znaczenie? Odpowiedź zapisz używając kodu PHP i wstawiając odpowiednie komentarze w kodzie. Wynik pracy zapisz w dokumencie pod nazwą L2zad3.php. Wynik działania skryptu sprawdź w oknie przeglądarki.

Zadanie 4: Zapisz w postaci listy nieuporządkowanej 5 zasad tworzenia nazw zmiennych w języku PHP. Wynik swojej pracy zapisz w dokumencie o nazwie L2zad4.php.

Zadanie 5: Wykorzystując znajomość składni PHP przypisz zmiennej X wartość "piątek". Następnie dopisz fragment kodu tak, aby używając zmiennej X na ekranie pojawił się zapis "Weekend zaczyna się w piątek". Wynik pracy zapisz w dokumencie o nazwie L2zad5.php.

Zadanie 6: Wykorzystując znajomość składni PHP wypisz na ekranie w postaci listy uporządkowanej z jakimi typami zmiennych mamy do czynienia w języku PHP. Dla każdego elementu listy ustal czarne tło i białe litery. Wynik swojej pracy zapisz w pliku o nazwie L2zad6.php.

Zadanie 7: Wyjaśnij w kilku zdaniach znaczenie słowa kluczowego static. Tekst wyświetl na ekranie wykorzystując słowo kluczowe print. Swoje zapiski umieść w paragrafie wykorzystując czcionkę 'Segoe UI' w rozmiarze 120%. Ustal dla paragrafu szerokość 75% i tło jasno niebieskie. Dobierz kolor tekstu tak, aby był czytelny.  W kolejnym akapicie wskaż różnice i podobieństwa słów kluczowych echo i print. Zastosuj takie samo formatowanie jak dla pierwszego paragrafu. Wynik swojej pracy zapisz w pliku o nazwie L2zad7.php.

Zadanie 8: Używając instrukcji echo zapisz w komórce tabeli wyjaśnienie do czego służy tablica $GLOBALS[index] i za co odpowiedzialna jest wartość index. Spraw, aby komórka tabeli zajmowała maksymalnie 50% szerokości okna przeglądarki i była wyśrodkowana względem marginesów. Nadaj komórce obramowanie w kolorze czerwonym linią przerywaną. Wynik swojej pracy zapisz w pliku o nazwie L2zad8.php.

Zadanie 9: Badanie długości łańcucha znaków. Przypisz zmiennej A wartość: "Jan kowalski", a zmiennej B wartość: "Robert Grzegorz Nowak". Następnie za pomocą składni PHP sprawdź po ile znaków przechowują zmienne A i B. Wynik w kolejnych liniach w postaci: "Zmienna A przechowuje łańcuch o długości X znaków." (gdzie X oznacza zbadaną ilość znaków) wypisz na ekranie monitora. Jako kolejne dwie linie wypisz na ekranie z ilu słów składają się wartości przechowywane przez zmienne A i B. W kolejnych dwóch liniach wypisz wartości zmiennych A i B z wykorzystaniem funkcji strrev. W ostatnich dwóch liniach wypisz na ekranie od jakiej pozycji w zadeklarowanych stringach rozpoczynają się nazwiska. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L2zad9.php.

Zadanie 10: Wypisz kolejno w nagłówkach poziomu trzeciego poznane (5) nazwy funkcji operujących na string'ach wraz z ich krótkim opisem. Ustal tło dla całej strony: #330033, a kolor tekstu na: #ffffb3. Wynik pracy zapisz w pliku o nazwie L2zad10.php.

error: Content is protected !!