Przeskocz do treści

Lekcja 19 (PHP) pliki

Pliki - odczyt i zapis.

Zapoznaj się z treścią artykułu.

Zadanie 1: Napisz skrypt, który pozwoli zapisać do pliku L19zad1.txt wartość zmiennej X, która przechowuje informację o Twoim imieniu. Następnie odczytaj zawartość pliku i wyświetl ją na ekranie  w nagłówku poziomu 2 wycentrowane względem okna przeglądarki. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L19zad1.php.

Zadanie 2: Napisz skrypt, który dopisze do pliku utworzonego w poprzednim zadaniu Twoje nazwisko, rok urodzenia oraz nazwę naszej szkoły. Wszystkie wartości dopisywane do pliku przekaż za pomocą zmiennych ustalonych wewnątrz skryptu. Każde w osobnej linii. Odczytaj zawartość pliku i wypisz ją na ekranie. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L19zad2.php.

Zadanie 3: Napisz skrypt, który zapisze do pliku L19zad3.txt 50 wylosowanych liczb z przedziału <0;500> każdą w osobnej linii. Odczytaj zawartość pliku i wypisz ja na ekranie. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L19zad3.php.

Zadanie 4: Utwórz formularz składający się z dwóch pól tekstowych oraz przycisku wyślij. Pobierz dane z formularza (nazwę kraju i nazwę miasta) i zapisz je do pliku L19zad4.txt. Odczytaj zawartość pliku i wypisz na ekranie, które słowo jest dłuższe. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L19zad4.php.

Zadanie 5: Utwórz formularz składający się z trzech pól typu text oraz przycisku wyślij. Dwa pola będą przechowywały informację o wartości maksymalnej (MAX) i minimalnej (MIN), trzecie o ilości losowanych liczb (N). Wylosuj i zapisz do pliku L19zad5.txt  N liczb z przedziału <MIN;MAX>. Odczytaj zawartość pliku i wypisz na ekranie w kolejnych liniach. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L19zad5.php.

Zadanie 6: Policz ile wynosi suma liczb zapisanych w pliku z zadania poprzedniego i wynik zapisz do pliku L19zad6.txt w postaci SUMA= X, gdzie X to wyliczona wartość sumy. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L19zad6.php.

Zadanie 7: Utwórz formularz zawierający 3 przyciski typu radio opisane jako mój ulubiony kolor: czerwony, zielony i niebieski. Dodaj przycisk wyślij po kliknięciu którego do pliku zostanie zapisana informacja w postaci: "Mój ulubiony kolor to: X", gdzie X to zaznaczona opcja w formularzu. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L19zad7.php.

Zadanie 8: Utwórz formularz zawierający trzy pola typu checkbox opisane jako: Jakie znasz języki: angielski, niemiecki, rosyjski. Dodaj przycisk wyślij po kliknięciu którego zostanie zapisana do pliku informacja o wszystkich językach, które zostały zaznaczone w postaci: "Języki które znam to: X, Y, Z", gdzie X, Y, Z to zaznaczony język. Jeżeli nie został zaznaczony żadne język to zapisz do pliku informację: "Brak znajomości języków obcych". Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L19zad8.php.

error: Content is protected !!