Przeskocz do treści

Lekcja 19 (CSS)

Formatowanie list przy pomocy CSS.

Zapoznaj się z treścią artykułu Listy i wykonaj ćwiczenia umieszczone na jego końcu.

Zadanie 1: Na podstawie dokumentu w załączniku przygotuj stronę zgodnie z poniższymi wytycznymi. Wszystkie formatowania wykonaj w zewnętrznym arkuszu styli (format.css).

 1. dla całej strony:
  • tło #800000,
  • margines zewnętrzny 10px
  • margines wewnętrzny 10px;
 2. nagłówek pierwszego poziomu:
  • rozmiar tekstu 40px,
  • wyrównywanie tekstu do środka,
  • cień dla tekstu 3px, 2px, kolor #ff0;
 3. Lista numerowana:
  • rozmiar tekstu 20pt;
  • krój czcionki: Segoe UI
  • odstęp między znakami 2px;
  • cień dla tekstu: 1px, 2px, #0f0;
 4. Lista nieuporządkowana:
  • wygląd punktora na podstawie pliku: ikona.png
 5. Tło dla punktów (wraz z podpunktami): styczeń, luty i marzec:
  • na podstawie obrazka: zima.png
  • szerokość punktów 400px
 6. Tło dla punktów (wraz z podpunktami): kwiecień, maj, czerwiec:
  • na podstawie obrazka: wiosna.png
  • szerokość punktów 400px
 7. Tło dla punktów (wraz z podpunktami): lipiec, sierpień, wrzesień:
  • na podstawie obrazka: lato.png
  • szerokość punktów 400px
 8. Tło dla punktów (wraz z podpunktami): październik, listopad, grudzień:
  • na podstawie obrazka: jesien.png
  • szerokość punktów 400px

Zrzut ekranu po wykonaniu ćwiczenia: ekran.

Zadanie 2: Korzystając z dostępnych narzędzi oraz poznanych zasad tworzenia stron internetowych przygotuj dokument CSS_Lekcja19_z2.html, w którym umieścisz tabelę składającą się z dwóch wierszy. W każdym wierszu umieść po dwie komórki. W każdej komórce umieść kolejno po jednym słowie: WIOSNA, LATO, JESIEŃ, ZIMA. Następnie sformatuj dokument przy pomocy zewnętrznego arkusza CSS (zad2.css):

 1. Dla napisów w komórkach ustal:
  • krój czcionki: Comic Sans MS
  • rozmiar czcionki: 50pt;
  • wyrównywanie do środka w pionie i poziomie
 2. Dla poszczególnych komórek ustaw jako tło obrazek o wymiarach 350x250 pikseli prezentujący daną porę roku. Dopasuj rozmiar tła tak, aby zawsze zajmowało cały obszar komórki i się nie powtarzało;
 3. Po najechaniu wskaźnikiem myszy na zawartość komórki napis w komórce powinien się zmniejszyć do rozmiaru 12pt;

Zadanie 3: Przygotuj dokument CSS_Lekcja19_z3.html w którym umieścisz listę składającą się z 7 dni tygodnia. Następnie przy pomocy składni CSS nadaj liście wygląd zgodny z wytycznymi poniżej:

 1. Wyłącz liście styl domyślny;
 2. Szerokość każdego elementu listy 300px;
 3. Wysokość każdego elementu listy 50px;
 4. Kolor liter #660000;
 5. Tło elementów listy #ffffb3;
 6. Marginesy zewnętrzne górny i dolny dla każdego elementu listy 10px;
 7. Marginesy wewnętrzne 7px;
 8. Tło dla całego dokumentu #000066;
 9. Jako wyróżnik elementu listy zastosuj zrzut ekranu z widoczną Twoją właśnie tworzoną stroną wyskalowany do rozmiaru 20x20 pikseli;
 10. Rozmiar czcionki 15pt;
 11. Krój czcionki Comic Sans MS;
 12. Wyrównywanie tekstu do środka;
 13. Narożniki zaokrąglone - promień 15px;
 14. Po najechaniu wskaźnikiem myszy na obszar wybranego punktu listy kolor tła #99ff66 i rozmiar czcionki 18pt;
error: Content is protected !!