Przeskocz do treści

Lekcja 18 (PHP) pliki

Pliki - odczyt zawartości pliku.

Zapoznaj się z treścią artykułu.

Zadanie 1: Przygotuj plik tekstowy zrodlo.txt w którym umieścisz minimum 40 linijek tekstu (może to być np. zbiór wierszyków). Utwórz skrypt, który wypisze na ekranie:

 • całą zawartość pliku (instrukcja readfile)
 • jak wyżej (instrukcja fread)
 • pojedynczą linię (instrukcja fgets)
 • całą zawartość pliku linia po linii (fgets + feof)
 • jak wyżej, ale znak po znaku (instrukcja fgetc)

Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L18zad1.php.

Zadanie 2: Korzystając z pliku zrodlo.txt wypisz na ekranie informacje:

 • z ilu linii składa się ten plik;
 • ile znaków jest w pierwszej linii;
 • ile znaków ma najdłuższa linia;
 • treść najdłuższej linijki;

Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L18zad2.php.

Zadanie 3: Odczytaj dane z pliku zrodlo i zapisz je w tablicy TAB (jak?).

 • Wypisz tablicę na ekranie numerując każdą linijkę na początku wiersza;
 • Wypisz na ekranie ile linijek ma parzystą ilość znaków, a ile nieparzystą ilość znaków;
 • Sprawdź czy suma linii parzystych i nieparzystych z poprzedniego punktu jest poprawna - porównaj ją z ilością elementów w tablicy;
 • Policz ile linijek jako pierwszy znak ma " (cudzysłów);

Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L18zad3.php.

Zadanie 4: Na podstawie danych z pliku wypisz na ekranie:

 • Ile razy występuje litera "A" lub "a" jako oddzielny wyraz (występuje po tej literze spacja);
 • Każdą linijkę rozpoczynającą się od znaku "N";
 • Ile jest linijek rozpoczynających się znakiem "N";
 • Ile jest polskich znaków w tekście;

Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L18zad4.php.

Zadanie 5: Na podstawie danych z pliku wypisz na ekranie:

 • co dziesiątą linijkę tekstu;
 • pięćdziesiątą linijkę ustalając dla niej: kolor czcionki biały, krój czcionki 'Segoe UI', rozmiar czcionki dwa razy większą od rozmiaru domyślnego, tło dla napisu czarne;

Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L18zad5.php.

Zadanie 6: Na podstawie danych z pliku wypisz na ekranie:

 • wszystkie linie dłuższe niż 40 znaków kolorując wypisywane linijki na zmianę: kolor czcionki czerwony i zielony;
 • wszystkie linie krótsze niż 10 znaków ustalając dla nich kolor czcionki na niebieski;
 • Ile jest linijek o długości większej niż 40 oraz mniejszej niż 10;
 • Ile znaków zawierają  w sumie linijki o długościach mniejszych niż 10 znaków;

Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L18zad6.php.

Zadanie 7: Na podstawie danych z pliku wypisz na ekranie:

error: Content is protected !!