Przeskocz do treści

Lekcja 18 (CSS)

Czcionki. Hiperłącza.

Zapoznaj się z treścią artykułów: czcionki, hiperłącza. Następnie wykonaj ćwiczenia umieszczone na końcu artykułów.

Słownik:
font
font-family
font-size
font-style
font-variant
font-weight
a:link
a:visited
a:hover
a:active

Zadanie 1: Przygotuj projekt strony (plik o nazwie z1L18.html) przy wykorzystaniu znaczników HTML (zgodnie z poznanymi zasadami) porównującej informacje o wybranych czterech (4) modelach:

a. płyt głównych
b. kart graficznych
c. procesorów
d. dysków SSD
e. monitorów LED
f. modułów pamięci RAM
Informacje umieść w tabeli (albo stosując bloki - znacznik DIV) zgodnie z poniższym wzorcem:
-------------------------------------------
|   produkt 1   |   produkt 2    |
-------------------------------------------
|   produkt 3   |   produkt 4    |
-------------------------------------------
Zastosuj do formatowania dokumentu elementy styli zewnętrznych (arkusz.css), arkusz styli wewnętrznych oraz style inline. Zadbaj o estetykę strony! Dobór kolorystyki, grafiki i formatowania opisów. Wśród informacji o produkcie umieść m.in.: link do strony producenta, link do strony sklepu oferującego ten model, obraz opisywanego produktu (rozmiar 250x250 pikseli), zestaw parametrów technicznych opisywanego urządzenia, przytocz definicję opisywanego urządzenia, dodaj odnośnik do definicji z Wikipedii.
Zadanie 2: Opracuj stronę internetową (plik z2L18.html) będący fragmentem "gazetki szkolnej". Opisz w nim 3 wydarzenia z życia szkoły, które pozostały w Twojej pamięci. Opis każdego z nich ma składać się z minimum 7 zdań złożonych. Wykorzystaj poznane elementy składni języków HTML i CSS tak, aby nadać stronie unikatowy i ciekawy wygląd. Do formatowania treści użyj wyłącznie zewnętrznego arkusza stylów (plik zad2.css).
error: Content is protected !!