Przeskocz do treści

Lekcja 17 (PHP) pliki

Pliki - include.

Zapoznaj się z treścią artykułu.

Zadanie 1: Przygotuj dokument składający się z nagłówka o szerokości 90% okna i wysokości 120 px, poniżej dwóch bloków (div) o szerokości 30% i 60% okna i wysokości 300 px,, poniżej stopki o szerokości 90% okna i wysokości 80px. Ustal dla każdego elementu inny kolor tła. w bloku lewym napis "MENU" w postaci nagłówka poziomu 2. W bloku prawym umieść napis "content" w postaci nagłówka poziomu 2. W stopce umieść swoje imię, nazwisko i klasę. W obszarze nagłówka (u góry strony) wyświetl zawartość pliku. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L17zad1.php.

Zadanie 2: Przygotuj dokument jak na rysunku. Dołącz do niego odpowiednie skrypty, które po kliknięciu przycisku spowodują wypełnienie bloków treścią zapisaną w pliku. Dodaj formatowanie, aby po załadowaniu nowego contentu strona wyglądała podobnie jak na rysunku. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L17zad2.php.

Zadanie 3: Przygotuj dokument składający się z trzech bloków ułożonych obok siebie w taki sposób, aby zajmowały całą szerokość i wysokość okna przeglądarki. Ustal dla nich różne kolory obramowania. W lewym bloku umieść formularz, który pobierze od użytkownika wartość liczbową 0 lub 1. Po kliknięciu przycisku wyślij przy wprowadzonej wartości 0 dołącz jako content panelu środkowego zawartość pliku plik1.php. Po kliknięciu przycisku wyślij przy wprowadzonej wartości 1 dołącz jako content panelu prawego zawartość pliku plik2.php. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L17zad3.php.

Zadanie 4: Przygotuj dokument zawierający formularz, w którym użytkownik będzie mógł zaznaczyć jedną z możliwych opcji: ankieta dla zaawansowanych lub ankieta wstępna. Po zatwierdzeniu wyboru przyciskiem "wyślij" do dokumentu głównego powinna zostać załadowana zawartość odpowiedniego dokumentu: wybór 1 - plik ankieta1.php, wybór 2 - plik ankieta2.php. Obie ankiety będą różniły się ilością wyświetlanych pól tekstowych. Ankieta wstępna jedno pole tekstowe i przycisk "wyślij". Ankieta dla zaawansowanych dwa pola tekstowe i przycisk "wyślij". Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L17zad4.php.

Zadanie 5:

error: Content is protected !!