Przeskocz do treści

Lekcja 17 (JS)

Powtarzanie czynności. Instrukcje pętli.

Zapoznaj się z treścią artykułu, a następnie wykonaj ćwiczenia umieszczone na końcu rozdziału.

Zadanie 1: Wypisz na ekranie w kolejnych liniach 10 losowych liczb z przedziału <-5;5>

Zadanie 2: Wypełnij tablicę K dwudziestoma losowymi liczbami z przedziału <0;3>. Następnie wypisz na ekranie zawartość tablicy i policz sumę S wszystkich elementów.

Zadanie 3: Wylosuj liczbę X z przedziału <50;70> i wypisz ją na ekranie. Następnie wypełnij tablicę o długości X liczbami losowymi z przedziału <-50;50>. W momencie wylosowania do tablicy liczby ujemnej wypisz ją na ekranie (liczby wypisuj oddzielając je przecinkiem).

Zadanie 4: Przypisz zmiennej G wartość "Informatyka". Wypisz na ekranie kolejne elementy zmiennej G, każdy w nowym wierszu. Program napisz w taki sposób, aby mógł działać dla różnych wartości zmiennej G (sprawdź działanie dla "Szkoła" i "Biblioteka").

Zadanie 5: Zmodyfikuj kod z zadania 4 tak, aby w przypadku napotkania litery "a" wypisał na ekranie dodatkowy komunikat ("Ciekawy znak") obok litery.

Zadanie 6: Zmodyfikuj kod z zadania 4 tak, aby wypisywał tylko znaki umieszczone na pozycjach o numerach parzystych.

Zadanie 7: Utwórz tablicę Z o wartościach: Antoni, Ola, Ela, Ula, Zosia, Anna, Agnieszka. Wypisz na ekranie tylko te elementy tablicy, które rozpoczynają się od znaku "A" lub mają jako drugi znak "o".

error: Content is protected !!