Przeskocz do treści

Lekcja 16 (PHP) Form

Formularze - operacje z wykorzystaniem danych z formularza. Funkcje.

Zadanie 1: Przygotuj formularz zawierający przycisk. Po kliknięciu przycisku ma się na ekranie pojawić napis: "Oto jak można uruchomić kod PHP przez zdarzenie onclick". Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L16zad1.php.

Zadanie 2: Przygotuj formularz składający się z dwóch pól tekstowych (ulubiony kolor i ulubiony samochód) i przycisku wyślij; po kliknięciu przycisku skrypt na pobrać dane z formularza i wyświetlić je poniżej jedna pod drugą; poniżej napisów ma się pojawić informacja ile w sumie znaków mają oba teksty wpisane w formularzu; w ostatniej linijce strony wyświetl informację w postaci: "Mój ulubiony samochód to X ma kolor Y", gdzie X to wartość pobrana z pola pierwszego, a Y wartość pobrana z pola drugiego. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L16zad2.php.

Zadanie 3: Utwórz formularz z jednym polem tekstowym i poniżej przyciskiem do wysyłania; Pobierz dane z pola tekstowego i wyświetl poniżej przycisku; dodaj skrypt, który wyświetli pobrany łańcuch każda literka w osobnej komórce tabeli; tabela ma stały rozmiar 15 komórek w jednym wierszu; jeżeli pobrany wyraz jest krótszy niż 15 znaków to w wolnych komórkach wyświetl znak "?". Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L16zad3.php.

Zadanie 4: Zmodyfikuj rozwiązanie zadania poprzedniego tak, aby działało dla kilku wpisanych wyrazów (każdy wyraz to kolejny wiersz w tabeli). Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L16zad4.php.

Zadanie 5: Przygotuj formularz składający się z 5 pól tekstowych ułożonych jedno po drugim oraz położonego pod nimi przycisku. Pobierz dane z formularza i wyświetl je w kolejności od najkrótszej do najdłuższej (jak?). Przy wyświetlaniu pomiń wszystkie napisy o długości równej 6 znaków. Podaj na koniec informację ile łańcuchów pominięto przy wyświetlaniu. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L16zad5.php.

Zadanie 6: Przygotuj formularz zawierający jedno pole tekstowe, poniżej dwa przyciski typu radio oraz pod nimi przycisk wyślij. Napisz skrypt, który przeliczy podawaną przez użytkownika wartość temperatury w stopniach na: stopnie Kelvina lub Farenheita - w zależności od zaznaczonej przy pomocy przycisku radio opcji. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L16zad6.php.

Zadanie 7: Przygotuj formularz zawierający jedno pole tekstowe, 3 przyciski typu radio i przycisk wyślij. Napisz skrypt, który przeliczy wprowadzoną przez użytkownika wartość pojemności w litrach na: mililitry, hektolitry lub dm sześcienne. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L16zad7.php.

Zadanie 8: Przygotuj formularz, który pobierze od użytkownika informację z ilu pomieszczeń składa się jego mieszkanie, z podziałem na: pokoje, łazienki i kuchnie. Następnie wylicz i wypisz na ekranie koszt remontu mieszkania wiedząc, że malowanie pokoju to koszt 500 PLN, kuchni 800 PLN, a łazienki 300 PLN. Jeżeli wszystkich pomieszczeń razem jest więcej niż 6, to obniż kwotę remontu o rabat w wysokości 10% całej kwoty. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L16zad8.php.

Zadanie 9: Przygotuj formularz pomagający oszacować koszty X dniowej wycieczki szkolnej dla grupy Y osobowej przy założeniu, że: jeden nocleg kosztuje 100 PLN, śniadanie 20 PLN, obiadokolacja 45 PLN, koszt transportu za 1 km to 2 PLN od uczestnika.Jako wynik wypisz koszt w przeliczeniu na jednego uczestnika oraz całkowity koszt dla grupy. Jeżeli całkowity koszt wycieczki przekroczy 10 000 PLN to grupa otrzyma kupony rabatowe o wartości 200 PLN za każdy 1000 ponad 10000 PLN. Ile takich kuponówSwoją pracę zapisz w pliku o nazwie L16zad9.php.

error: Content is protected !!