Przeskocz do treści

Lekcja 16 (JS)

Instrukcja wyboru switch.

Zapoznaj się z treścią artykułu, a następnie wykonaj ćwiczenia zamieszczone na końcu rozdziału.

Zadanie 1: Przygotuj i zapisz skrypt, który pomoże nauczycielowi wystawić ocenę z zachowania. Przyjmij następujące przedziały:

  • 0 - 2 godziny nieusprawiedliwione  - ocena wzorowa
  • 3-5 - ocena wzorowa
  • 6-15 - ocena dobra
  • 16 - 35 - ocena poprawna
  • 36 - 50 - ocena nieodpowiednia
  • powyżej 50 - ocena naganna

Zadanie 2: Przygotuj i zapisz skrypt, który pobierze z komputera użytkownika aktualny dzień tygodnia, a następnie wyświetli jego nazwę z języku polskim, niemieckim i rosyjskim.

Zadanie 3: Przygotuj dokument, który będzie zawierał formularz z pięcioma polami typu radio opisanymi jako: red, white, black, blue i green. Ujmij je w grupę opisując jako KOLORY. Utwórz skrypt, który w przypadku kliknięcia pola typu radio spowoduje zmianę koloru tła dokumentu, zgodnie z opisem przy klikniętym polu.

Zadanie 4: Przygotuj dokument z przyciskiem KILK oraz miejscem pod przyciskiem na załadowanie obrazka. Przygotuj również 5 plików graficznych (o1.png, o2,png, o3.png, o4.png, o5.png)o wymiarach 300x300 pikseli z napisami: OBRAZ1, OBRAZ2, OBRAZ3, OBRAZ4, OBRAZ5. Następnie opracuj i zapisz skrypt, który po kliknięciu na przycisk wylosuje liczbę z przedziału <1,5> i w zależności od wylosowanej wartości wyświetli na ekranie odpowiedni obrazek.

Kartkówka.

error: Content is protected !!