Przeskocz do treści

Lekcja 15 (PHP) Form

Formularze - operacje na danych formularza. Tablice. Pętle.

Zadanie 1: Przygotuj formularz z polami do wprowadzenia loginu i hasła oraz przyciskiem do przesyłania formularza. Opracuj skrypt, który sprawdzi czy wprowadzony w polu tekstowym login już istnieje w bazie danych (tablica). Jeżeli tak to wyświetli informację: "Podaj nowy login, taki już istnieje". Jeżeli wprowadzono nowy unikatowy login to wyświetli komunikat: "Świetnie, utworzyłeś nowy login." Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L15zad1.php.

Zadanie 2: Przygotuj formularz, w którym umieścisz dwa pola do wprowadzania wartości liczbowych z ograniczeniem wprowadzanych wartości do przedziału <5;10>. Dodaj również przycisk służący do przesłania formularza. Następnie wypełnij tablicę 20 całkowitymi liczbami losowymi z przedziału wynikającego z danych z formularza. Wypisz zawartość tablicy na ekranie w taki sposób,aby każda liczba była w osobnym wierszu. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L15zad2.php.

Zadanie 3: Przygotuj dokument składający się z czterech bloków (div) ułożonych obok siebie w taki sposób, aby zajmowały po tyle samo miejsca w szerokości ekranu. Ustal dla każdego z nich różny kolor tła i obramowanie. Dodaj wszystkim margines wewnętrzny o wartości 10px. W lewym bloku umieść formularz, który będzie zawierał obszar tekstowy oraz przycisk wyslij (submit). Opracuj skrypt, który po wpisaniu tekstu do obszaru tekstowego i kliknięciu przycisku:

  • w panelu drugim wyświetli całą zawartość obszaru tekstowego;
  • w panelu trzecim wyświetli całą zawartość obszaru tekstowego zamieniając wszystkie "spacje" na "entery";
  • w panelu czwartym wyświetli 10 pierwszych wyrazów, każdy w osobnej komórce tabeli.

Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L15zad3.php.

Zadanie 4: Przygotuj formularz zawierający trzy elementy typu "checkbox" (angielski, niemiecki, rosyjski) tworząc z nich grupę o tytule "Moja znajomość języków obcych". Poniżej umieść przycisk wyślij (submit). Dodaj skrypt, który po kliknięciu przycisku w zależności od wybranych opcji spowoduje wyświetlenie komunikatu: "Doskonale znam: (tu wypisze wartości zaznaczonych opcji oddzielone przecinkiem) ". Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L15zad4.php.

Kartkówka
error: Content is protected !!