Przeskocz do treści

Lekcja 15 (JS)

Instrukcja warunkowa IF.

Zapoznaj się z treścią artykułów: porównania i instrukcja warunkowa, a następnie wykonaj ćwiczenia umieszczone na ich końcach.

Zadanie 1: Pobierz plik załącznika i na jego podstawie wykonaj poniższe operacje:

 • Utwórz na stronie przycisk PUNKT 1, po którego kliknięciu wybrane zostaną z tablicy dwa losowe elementy i wypisane w paragrafie poniżej z wstawionym między nie właściwym znakiem < lub >;
 • Utwórz na stronie przycisk PUNKT 2, po którego kliknięciu na stronie w paragrafie poniżej wyświetli się informacja czy suma wylosowanych dwóch licz jest parzysta czy nieparzysta (wykorzystaj liczby wylosowane w punkcie powyżej);
 • Utwórz na stronie przycisk PUNKT 3, po którego kliknięciu na stronie w paragrafie poniżej wyświetli się informacja czy wylosowana pierwsza liczba jest wielokrotnością wylosowanej liczby drugiej (przykładowa postać komunikatu: 3 nie jest wielokrotnością liczby 7 lub 8 jest wielokrotnością liczby 2);
 • Utwórz na stronie przycisk PUNKT 4, po którego kliknięciu wybierany zostanie z tablicy losowy element, następnie sprawdzając jego wartość wypisz na ekranie odpowiedni komunikat: Większy od zera, Równy zero lub Mniejszy od zera (wyświetl również wylosowaną wartość);
 • Utwórz na stronie przycisk PUNKT 5, po kliknięciu którego zostaną wypisane na ekranie wartości elementów MAX i MIN (w celu ich ustalenia wykorzystaj metodę sortowania tablicy);
 • Utwórz na stronie przycisk PUNKT 6, po kliknięciu którego wylosowany zostanie jeden dodatkowy element (oprócz tych z punktu pierwszego), a następnie ustal za pomocą składni języka JavaScript czy z wylosowanych trzech wartości da się zbudować trójkąt prostokątny; Wypisz odpowiedni komunikat na stronie;
 • Utwórz na stronie przycisk PUNKT 7, po kliknięciu którego na stronie pojawi się komunikat wskazujący największą spośród trzech wylosowanych wcześniej wartości;

Zadanie 2: Pobierz plik załącznika, dodaj do dokumentu przycisk SZUKAJ i na jego podstawie utwórz skrypt, który po najechaniu wskaźnikiem myszy na obszar przycisku:

 • wylosuje liczbę z tablicy;
 • wybierze ocenę z zachowania na podstawie wylosowanej liczby i wypisze ją na ekranie.

Dodaj do strony przycisk ODŚWIEŻ po kliknięciu którego zostanie odświeżona zawartość strony. Wykorzystaj zdarzenie onclick="location.reload()".

Zadanie 3: Wylosuj dwie liczby z przedziału <-10;10>.

 • Jeżeli ich iloczyn jest większy od zera to wypisz na ekranie komunikat: Iloczyn X*Y większy od zera (w miejsce X i Y wstaw wylosowane wartości). Jednocześnie ustal dla wypisywanego tekstu kolor czcionki czerwony, rozmiar tekstu 30pt, wyrównywanie tekstu centralne.
 • Jeżeli ich iloczyn jest mniejszy od zera to wypisz na ekranie komunikat: Iloczyn X*Y mniejszy od zera (w miejsce X i Y wstaw wylosowane wartości). Jednocześnie ustal dla wypisywanego tekstu kolor czcionki niebieski, rozmiar tekstu 40pt, wyrównywanie tekstu do prawej.

Zadanie 4: Kliknięciem na przycisk LOSUJ wylosuj liczbę z przedziału <15;21>.

 • Jeżeli wylosowana liczba jest mniejsza od 18 to wyświetl komunikat: Niestety nie możesz wejść na tajną stronę;
 • Jeżeli wylosowana liczba jest większa bądź równa 18 to wyświetl link do nowej strony (np. z zadaniem nr 3).

Kartkówka.

error: Content is protected !!