Przeskocz do treści

Lekcja 14 (PHP) Form

Formularze - wpisywanie i odczyt danych.

Zapoznaj się z treścią artykułu.

Zadanie 1: Przygotuj dokument L11zad1.php, w którym utworzysz formularz z dwoma polami tekstowymi do wprowadzania imienia i nazwiska. Dodaj poniżej pól przycisk, który posłuży do wysłania zawartości formularza. Dla całego formularza ustal kolor tła jasno szary i czcionkę 'Segoe UI' w rozmiarze 13pt. Za pomocą składni CSS ustal szerokość formularza na 70% szerokości okna przeglądarki i ustaw go tak, aby był wyśrodkowany. Utwórz kolejny dokument wynikzad1.php, do którego wyślesz dane z formularza. Przygotuj w nim skrypt, który odczyta wysłane informacje i wyświetli je na ekranie. Do przesyłania danych wybierz metodę GET.

Zadanie 2: Sprawdź działanie skryptu z poprzedniego zadania dla metody POST.

Zadanie 3: Przygotuj dokument L14zad3.php, w którym umieścisz elementy formularza:

  • obszar tekstowy
  • pole tekstowe
  • radio button

Następnie korzystając ze składni języka PHP pobierz dane związane z tymi polami i wyświetl je poniżej formularza dopisując przed każdą z nich tekst: "To jest wartość z pola formularza". Wynik działania skryptu ma być widoczny w tym samym pliku, w którym utworzony został formularz.

Zadanie 4: Przygotuj formularz, w którym umieścisz trzy przyciski typu radio o wartościach: "red", "green", "blue". Przy pomocy składni języka PHP spraw, aby po załadowaniu dokumentu tło strony miało kolor żółty. Jeżeli ktoś wybierze przycisk formularza i kliknie wyślij (submit) to kolor tła powinien się zmienić na taki jaką wartość ma przypisany przycisk. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L14zad4.php.

Zadanie 5: Przygotuj formularz składający się z obszaru tekstowego i przycisku do wysyłania. Ustal tło w kolorze czarnym na obszaru tekstowego oraz kolor liter na biały. Następnie utwórz skrypt, który odpowie na pytanie z ilu słów składa się content umieszczony w obszarze tekstowym. Zakładamy, że znakiem oddzielającym słowa jest spacja. Wyświetl również informację ile samogłosek zawiera tekst. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L14zad5.php.

Zadanie 6: Przygotuj formularz z dwoma polami tekstowymi opisanymi jako "zmienna X" i "zmienna Y".  Opracuj skrypt, który przyjmie wartości z pól formularza jako granice przedziału. Wypisz na ekranie poniżej formularza wartości całkowite  z zdanego przedziału od największej do najmniejszej. Następnie wypisz na ekranie ile w zadanym przedziale jest licz podzielnych przez 3. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L14zad6.php.

Zadanie 7: Przygotuj dokument podzielony na trzy (3) bloki ułożone obok siebie i zajmujące po 30% szerokości okna przeglądarki. Ustal dla każdego bloku inny kolor tła. W bloku środkowym umieść formularz zawierający elementy do wprowadzenia: imienia, nazwiska i miasta. Poniżej dodaj przycisk do przesłania formularza. Jeżeli z wprowadzonych danych wynika, że osoba jest kobietą to wyświetl jej dane w lewym panelu. Jeżeli zaś dane wskazują, że to jest mężczyzna to napisy wyświetl w panelu prawym. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L14zad7.php.

error: Content is protected !!