Przeskocz do treści

Lekcja 14 (JS)

Operacje na tablicach. Operacje logiczne.

Zadanie 1: Utwórz tablicę TAB z pięcioma wartościami losowymi z przedziału <10;20>. Wykonaj poniższe działania, wypisując ich wyniki w kolejnych paragrafach:

  1. Wypisz całą zawartość tablicy
  2. Policz i wypisz na ekranie sumę i iloczyn elementów tablicy.
  3. Policz i wypisz na ekranie iloraz dwóch losowych elementów tablicy.
  4. Dołącz element o wartości 99 na początku tablicy;
  5. Zamień miejscami pierwszy i ostatni element tablicy;
  6. Utwórz drugą tablicę TAB1 o zawartości [666, 777];
  7. Za pomocą odpowiedniej metody połącz tablice TAB i TAB1 tak, aby powstała nowa tablica NTAB;
  8. Utwórz na górze ekranu przycisk KLIK po którego naciśnięciu pojawi się zawartość tablicy NTAB;

 

Kartkówka.

error: Content is protected !!