Przeskocz do treści

Lekcja 13 (PHP) Funkcje

Funkcje wbudowane. Funkcje tablic.

Zapoznaj się z treścią artykułu funkcje wbudowane oraz funkcje tablic.

Zadanie 1: Wylosuj i wypisz w kolejnych liniach na ekranie 10 liczb z przedziału <0;50>. Wynik swojej pracy zapisz w pliku o nazwie L10zad1.php.

Zadanie 2: Losuj liczby z przedziału <5;10> dotąd, aż ich suma osiągnie wartość 200. Wypisz na ekranie komunikat, ile razy odbyło się losowanie. Wynik swojej pracy zapisz w pliku o nazwie L10zad2.php.

Zadanie 3: Wypełnij tabelę o wymiarach 10x10 liczbami losowymi z przedziału <-50;50>. Jeżeli wylosowana liczba jest parzysta to zmień tło komórki na czarne i kolor tekstu na biały. Wynik swojej pracy zapisz w pliku o nazwie L10zad3.php.

Zadanie 4: Wypisz w kolejnych liniach na ekranie wartości funkcji sin dla kątów 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, ... , 360 podanych w stopniach. Wynik swojej pracy zapisz w pliku o nazwie L10zad4.php.

Zadanie 5: Wylosuj i wypisz na ekranie w jednej linii oddzielone od siebie spacją 20 liczb z przedziału <0;100>. W nowej linii wypisz ile wynosi największa i najmniejsza wylosowana wartość. Podaj również informację jaki procent stanowią liczby większe od 50. Wynik swojej pracy zapisz w pliku o nazwie L10zad5.php.

Zadanie 6: Losuj 6 liczb z przedziału <0;5>  i licz ich sumę do momentu aż osiągnie ona wartość dokładnie 20. Ile razy trzeba powtórzyć losowanie kompletu liczb, aby uzyskać sumę 20? Wypisuj na ekranie: wylosowane komplety liczbowe (w jednym wierszu oddzielone spacją, sumę wylosowanych liczb (w kolejnym wierszu) oraz numer losowania (w nowym wierszu.). Jako jedno losowanie przyjmujemy wylosowanie kompletu 6 liczb.Wynik swojej pracy zapisz w pliku o nazwie L10zad6.php.

Zadanie 7: Korzystając ze składni języka PHP wygeneruj do tablicy TAB 20 liczb losowych, a następnie ją posortuj i wyświetl posortowaną na ekranie. Teraz wymieszaj elementy tablicy w sposób losowy i ponownie wyświetl zawartość tablicy na ekranie. W zadaniu wykorzystaj gotowe funkcji języka PHP. Wynik swojej pracy zapisz w pliku o nazwie L10zad7.php.

Zadanie 8: Wygeneruj tablicę zawierającą 10 losowych wartości naturalnych. Wypisz na ekranie ile wynosi wartość bieżącego, następnego po bieżącym oraz ostatniego elementu. Dopisz na końcu tablicy nową losową wartość. Poniżej w postaci listy nieuporządkowanej wypisz całą zawartość tablicy, ale elementy o indeksach nieparzystych sformatuj przy pomocy składni CSS: czcionka 'Segoe UI', rozmiar czcionki 15pt, kolor - czerwony. Wynik swojej pracy zapisz w pliku o nazwie L10zad8.php.

Zadanie 9: Utwórz dwie tablice zawierające po 5 liczb losowych. Następnie przy pomocy składni języka PHP połącz (jak?) je w jedną tablicę. Nową tablicę wypisz na ekranie podając poniżej sumę jej elementów.Wynik swojej pracy zapisz w pliku o nazwie L10zad9.php.

error: Content is protected !!