Przeskocz do treści

Lekcja 11 (www)

Zadanie:

Korzystając z dostępnych narzędzi do tworzenia stron internetowych: NotePad++, Notatknik, GIMP, PhotoShop, Kompozer, opracuj stronę internetową zgodną z poniższymi założeniami:

 1. Szkielet strony oparty o bloki! (nie o tabele) z podziałem w następujących proporcjach:
  1. Lewy blok: 200px
  2. Prawy blok: 600px
  3. Stopka – blok o wysokości 100px i szerokości dopasowanej do dwóch bloków powyżej
 2. Stopka powinna jako tło zawierać plik obraz.png
 3. Treść strony – plik index.html.
 4. Arkusz styli – plik styl.css.

Wymagania:

 1. Plik obraz.png
  • Wymiary 800x100 px
  • Wypełnienie (tło) przeźroczyste
  • Po obu końcach umieszczone prostokąty z wypełnieniem w odcieniu żółtego, w każdym wycięty otwór w kształcie okręgu nadający prostokątowi w tym miejscu przeźroczystość.
  • Centralnie umieszczony trójkąt z wypełnieniem gradientowym dwukolorowym.
  • Pomiędzy kształtami umieść słowo: ĆWICZENIE.
 2. Plik index.html:
  • Po wczytaniu strony (pliku index.html) powinien się w nowym okienku wyświetlić komunikat „Witaj na mojej stronie”;
  • Tło strony: dowolny odcień niebieskiego (ustalone w zewnętrznym arkuszu styli – plik styl.css)
  • Kolor liter na stronie: dowolny odcień żółtego (ustalone w zewnętrznym arkuszu styli plik styl.css)
  • W lewym bloku w akapicie umieść napis ZAPRASZAMY, ułożony pionowo, stosując czcionkę Verdana o rozmiarze 16px (ustalone w zewnętrznym arkuszu styli)
  • W prawym bloku wyrównany centralnie umieść plik obraz.png narzucając mu wymiary: wysokość 150px, szerokość 100px
  • Podpis pod obrazkiem: „Kliknij, a ujrzysz szczegóły
  • Kliknięcie na pliku obraz.png powinno spowodować wyświetlenie tego obrazu w nowym oknie w oryginalnym rozmiarze.
  • Po najechaniu wskaźnikiem myszy na obszar pliku obraz.png powinno się wyświetlić okno z komunikatem: „Uwaga obraz
  • Na stronie powinno być widać poprawnie polskie znaki.
 3. Plik styl.css
  1. Powinien zawierać wymagane elementy formatowania.
Czas na wykonanie zadania 80 min.
Pracę należy umieścić we wskazanym przez prowadzącego miejscu do oceny.
Punktacja:
Założenia:
1  4 pkt
2  2 pkt
3  1 pkt
4  1 pkt

Wymagania
Punkt 1
a. 1 pkt
b. 1 pkt
c. 3 pkt
d. 2 pkt
e. 1 pkt

Punkt 2
a. 1 pkt
b. 1 pkt
c. 1 pkt
d. 1 pkt
e. 1 pkt
f. 1 pkt
g. 1 pkt
h. 2 pkt
i. 1 pkt

Punkt 3
a. 2 pkt

Suma: 28 pkt
Oceny: 
0-14   niedostateczny
15-19   dopuszczający
20-23  dostateczny
24-26  dobry
27-28   bardzo dobry
error: Content is protected !!