Przeskocz do treści

Lekcja 11 (PHP) Funkcje.

Funkcje.

Zapoznaj się z treścią artykułu.

Zadanie 1: Napisz skrypt , w którym zdefiniujesz funkcję suma obliczającą sumę dwóch liczb (A i B). Wynik działania funkcji wyświetl na ekranie monitora. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L8zad1.php.

Zadanie 2: Zmodyfikuj zadanie poprzednie tak, aby wartości zmiennych  A i B przekazywane były do funkcji jako parametry. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L8zad2.php.

Zadanie 3: Przygotuj dokument, w którym jako nagłówek 3 stopnia umieścisz tekst: "Obliczenia pola i objętości stożka". Następnie utwórz dwie funkcje, których działanie będzie dawało jako wynik wartość pola i objętości stożka, w postaci napisu na ekranie. Niezbędne wartości wprowadź do skryptu jako zmienne na początku zadania. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L8zad3.php.

Zadanie 4: Przygotuj dokument, w którym umieścisz funkcję wyznaczającą średnia arytmetyczną czterech wartości (przechowywanych przez zmienne zadeklarowane na początku skryptu). Wynik zwróć za pomocą instrukcji return i wyświetl na ekranie. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L8zad4.php.

Zadanie 5: Przy pomocy funkcji policz sumy kwadratów wartości liczb całkowitych z przedziałów <-10; -5> oraz <5;10>. Wyniki w postaci porównania (A>B lub B>A) pokaż na ekranie. Jako opis na stronie wyświetl treść tego zadania. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L8zad5.php.

Zadanie 6: Opracuj skrypt wyświetlający na ekranie w kolejnych komórkach tabeli w jednym wierszu wyrazy zakończone literą "a". Dane do zadania (pięć różnych wartości) wprowadź w postaci zmiennych na początku skryptu. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L8zad6.php.

Zadanie 7: Zaprojektuj skrypt za pomocą którego dla kolejnych wartości całkowitych z przedziału <5;9> wypiszesz na ekranie w kolejnych liniach:

 • kwadrat liczby
 • czy jest parzysta
 • czy jest podzielna przez 3

Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L8zad7.php.

Zadanie 8: Przypisz zmiennym wartości: "Anna", "Antoni", Ambroży", "Ela" oraz "Agata". Następnie dla każdej zmiennej w oddzielnym wierszu tabeli, wypisz na ekranie informacje:

 • 1 kolumna: z ilu znaków składa się wyraz;
 • 2 kolumna: jeżeli wyraz kończy się literą "a" to napisz: "kobieta" w przeciwnym wypadku: "mężczyzna"
 • 3 kolumna: jeżeli wyraz zaczyna się literą "A" i kończy literą "a" to napisz: "ciekawe imię";
 • Jeżeli wyraz jest palindromem to napisz: "palindrom" w przeciwnym wypadku: "zwykły";

Dodaj formatowanie tak, aby komórki z napisami "kobieta" miały tło czarne i kolor tekstu biały. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L8zad8.php.

Zadanie 9: Dla zadanych czterech przedziałów liczbowych <-20;20>, <-5;35>, <-35,5>, <20;40> wyznacz i wypisz na ekranie w kolejnych wierszach:

 • sumę liczb nieparzystych;
 • średnią arytmetyczną;
 • ilość liczb podzielnych przez 2 lub 3;
 • wszystkie liczby podzielne przez 5;

Dodaj formatowanie tak, aby wszystkie liczby podzielne przez 5 były napisane czcionką "Segoe UI" w rozmiarze 18pt. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L8zad9.php.

error: Content is protected !!