Przeskocz do treści

Lekcja 10 (PHP)

Instrukcje break i continue.

Zapoznaj się z treścią artykułu (to nic, że JavaScript).

Zadanie 1: Utwórz tablicę TAB i wypełnij ją 20 kolejnymi liczbami całkowitymi począwszy od wartości 5. Uzupełnij skrypt w taki sposób, aby na ekranie zostały wypisane wszystkie liczby za wyjątkiem 9 i 16. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L10zad1.php.

Zadanie 2: Na podstawie tablicy D wyświetl na ekranie wszystkie imiona za wyjątkiem tych, które zawierają więcej niż jedną literę "a". W przypadku napotkania imienia zawierającego na początku literę "W" przerwij wypisywanie imion. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L10zad2.php.

Zadanie 3: Na podstawie tablicy D utwórz nową tablicę K, która zawierać będzie imiona z tablicy D za wyjątkiem imion zaczynających się i kończących literką "a" lub "A". Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L10zad3.php.

Zadanie 4: Na podstawie tablicy D wypisuj na ekranie jej elementy w kolejnych liniach aż do momentu, gdy liczba wypisanych znaków przekroczy 30. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L10zad4.php.

Zadanie 5: Na podstawie tablicy D wypisz na ekranie wszystkie elementy, ale gdy skrypt napotka imię żeńskie to wypisz je od końca. W przypadku napotkania palindromu pomiń imię. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L10zad5.php.

Zadanie 6: Na podstawie tablicy D policz i wypisz na ekranie ile liter "a" lub "A" występuje w imionach męskich. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L10zad6.php.

Zadanie 7: Na podstawie tablicy D wypisuj na ekranie imiona o długości minimum 5 znaków do momentu, gdy ich ilość osiągnie 4. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L10zad7.php.

Zadanie 8: Na podstawie tablicy D wypisz na ekranie wszystkie imiona za wyjątkiem tych, które składają się z 5 lub mniejszej ilości znaków. Swoją pracę zapisz w pliku o nazwie L10zad8.php.

Zadanie 9: Na podstawie tablicy D

error: Content is protected !!