Przeskocz do treści

Lekcja 1 (HTML)

BHP w pracowni komputerowej. Zapoznanie z rozkładem materiału. PSO (przedmiotowy system oceniania). Języki HTML, XML, XHTML.

Odszukaj w dostępnych źródłach definicje pojęć zapisanych poniżej i zanotuj je w swoich zeszytach elektronicznych. Przygotuj się do dyskusji na ich temat.

  1. Strona internetowa
  2. Witryna internetowa
  3. Portal internetowy
  4. Wortal internetowy
  5. Serwer internetowy
  6. Statyczna strona internetowa
  7. Dynamiczna strona internetowa
  8. HTML
  9. XML
  10. XHTML

Zadanie 1: Wymień przykładowe podobieństwa różnice między językami HTML i XHTML. Wykorzystaj informacje zawarte w serwisie w3schools.com.

Zadanie 2: Utwórz dokument Lekcja1.docx. Zmień mu rozszerzenie na ZIP. Odpowiedz na pytanie: w jakim języku zapisano konstrukcję dokumentów znajdujących się w tak utworzonym archiwum?

Zadanie 3: Zapisz w zeszycie elektronicznym 5 adresów portali internetowych zawierających informacje na temat tworzenia stron internetowych z wykorzystaniem języka HTML.

Zadanie 4: Zaloguj się do serwisu MVA (Microsoft Virtual Academy) i przypisz sobie do realizacji kurs z podstaw języka HTML.

error: Content is protected !!