Przeskocz do treści

Lekcja 9 (JS)

Operacje na obiektach. Zasięg działania zmiennych.

Zapoznaj się z treścią materiału na stronie Obiekty oraz Zasięg zmiennych.

Zadanie 1:

Opracuj kod strony zgodny z założeniami:

 1. Jako nagłówek strony wyświetl wyśrodkowane swoje imię i nazwisko (zastosuj styl: rozmiar czcionki 11pt, kolor liter – rgb(0, 0, 102), krój czcionki - verdana);
 2. Utwórz klasę osoba:
  • właściwości: wzrost, wiek, imię;
  • metody: oddychaj;
 3. Stwórz 2 obiekty (o1, o2) w klasie osoba podając wartości dla wymienionych wyżej właściwości;
 4. Dla każdego obiektu użyj metody oddychaj (powinien się pojawić komunikat w postaci alertu: imię + ma + wiek + lat i oddycha!)

Całość zapisz w pliku poda nazwą L9zad1.html.

Zadanie 2: 

Opracuj kod strony zgodny z założeniami:

 1. Jako nagłówek strony wyświetl wyśrodkowane swoje imię i nazwisko (zastosuj formatowanie stylem który wyróżni pierwszą literę w nagłówku);
 2. Utwórz klasę zwierzę:
 • właściwości: wiek, rasa, kolor;
 • metody: biega, fruwa, pływa;
 1. Stwórz 3 obiekty (z1, z2, z3) w klasie zwierzę podając wartości dla wymienionych wyżej właściwości;
 2. Użyj właściwej metody dla każdego z obiektów (np. jeżeli jest to ptak to powinien się jako treść strony pojawić napis: rasa + fruwa;

Całość zapisz w pliku poda nazwą L9zad2.html.

Zadanie 3:

Opracuj kod strony zgodny z założeniami:

 1. Jako nagłówek strony wyświetl wyśrodkowane swoje imię i nazwisko;
 2. Utwórz klasę auto:
  • właściwości: model, marka, rocznik;
  • metody: przyspiesz (jako parametr metody przyspiesz należy podać wartość przyspieszenia z przedziału <0; 100>), zatrzymaj
 3. Stwórz 3 obiekty (s1, s2, s3) w klasie auto podając wartości dla wymienionych wyżej właściwości;
 4. Użyj metody przyspiesz na każdym obiekcie - jako element treści strony powinien się wyświetlić napis (Auto + model + właśnie przyspiesza);
 5. Jeżeli przyspieszenie jest większe niż 80 to powinien się pokazać komunikat (alert), że włączono dodatkowo TURBO;
 6. Użyj metody zatrzymaj na każdym obiekcie – jako element treści strony powinien się wyświetlić napis (Auto z roku + rocznik + zatrzymało się.)
 7. Jeżeli auta są różnych marek to wyświetl napis (jako treść strony) – Auta są różnych marek! W przeciwnym wypadku wyświetl komunikat – Auta są jednej marki!

Całość zapisz w pliku poda nazwą L9zad3.html.

error: Content is protected !!