Przeskocz do treści

Lekcja 8 (JS)

Obiekty - właściwości i metody.

Przypomnij sobie materiał z rozdziału: Obiekty.

Zadanie 1: Utwórz dokument zad1.html poprawnie deklarując w nim kodowanie polskich znaków, tytuł dokumentu - ZAD1 oraz język polski. Uzupełnij kod dokumentu o deklarację obiektu: var lampa = {typ:"LED", moc:"13W", kolor:"biały"}; Dodaj do powyższego obiektu kolejną właściwość: cena - 120zł. Dołącz poprawny kod uzupełniający nasz obiekt o metodę: dane: function() {return "Lampka " + this.typ + " kosztuje " + this.cena; Wypisz na ekranie w oddzielnym akapicie wszystkie dane obiektu (obok siebie). Wywołaj zadeklarowaną metodą dla obiektu w taki sposób, aby napis pojawił się w nagłówku 3 poziomu.

Zadanie 2: Utwórz dokument zad2.html poprawnie deklarując w nim kodowanie polskich znaków, tytuł dokumentu - ZAD2 oraz język polski. Utwórz obiekt Pies, który będzie posiadał następujące cechy: rasa, imię, kolor. Ponadto obiekt ma mieć możliwość: szczekania i biegania. Przypisz zmiennym i funkcjom wartości: Owczarek Niemiecki, Azor, brązowy. Jeżeli zostanie wywołana metoda szczekaj, to na ekranie powinien się wyświetlić napis: Brązowy Azor szczeka. Jeżeli zostanie wywołana metoda biegaj, to na ekranie powinien się wyświetlić napis: Owczarek Niemiecki biega koło domu.

Zadanie 3: Utwórz dokument zad3.html poprawnie deklarując w nim kodowanie polskich znaków, tytuł dokumentu - ZAD3 oraz język polski. Utwórz dwa obiekty posiadające po dwie cechy: wiek i imię. Utwórz odpowiedni zapis skryptowy, który wypisze na ekranie ile oba obiekty mają w sumie lat oraz w kolejnym akapicie daty  (rok) urodzenia każdego z obiektów. Przyjmij do zadania, że Janek ma 35 lat, a Ola ma 18 lat.

Zadanie 4: Utwórz dokument zad4.html poprawnie deklarując w nim kodowanie polskich znaków, tytuł dokumentu - ZAD4 oraz język polski. Zdefiniuj dwa obiekty posiadające cechy: procesor (Intel, AMD), pamięć (4GB, 8GB), HDD (500GB, 750GB). Ponadto musi być możliwość uruchomienia każdego z obiektów. W przypadku wywołania metody uruchom dla jednego z obiektów powinien się wyświetlić na ekranie napis: właśnie uruchomiłeś komputer z procesorem ... (w zależności dla jakiego obiektu zostanie wywołana metoda to ma się pojawić właściwa nazwa procesora).

Zadanie 5: Utwórz dokument zad5.html poprawnie deklarując w nim kodowanie polskich znaków, tytuł dokumentu - ZAD5 oraz język polski.

error: Content is protected !!