Przeskocz do treści

Lekcja 7 (JS)

Działania z wykorzystaniem funkcji. Obiekty- definiowanie.

Zapoznaj się z treścią rozdziału Funkcje oraz Obiekty.

Zadanie 1: Utwórz dokument zad1.html poprawnie deklarując w nim kodowanie polskich znaków, tytuł dokumentu - ZAD1 oraz język polski. Skonstruuj odpowiednią funkcję, której użyjesz w swoim dokumencie do wypisania w dziesięciu kolejnych liniach (akapitach) wartości przeliczenia stopni Celsjusza na stopnie Farenheita. Zakres badanych temperatur to 15-24. Wykorzystując składnię CSS ustal kolor wyświetlanych informacji na zmianę #1a0000 i #000033, rozmiar czcionki 1.2em oraz 1.5em, krój czcionki Courier oraz Arial, tło dla napisów odpowiednio #ccffff#ffffcc.

Zadanie 2: Utwórz dokument zad2.html poprawnie deklarując w nim kodowanie polskich znaków, tytuł dokumentu - ZAD2 oraz język polski. Utwórz tabele składającą się z 5 wierszy po dwie komórki w każdym. W nagłówkach tabeli umieść opis Liczba oraz Sześcian liczby. Wypełnij lewą kolumnę wartościami 2,3,4,5. Następnie przy pomocy funkcji licz() wyświetl wyniki podniesienia podanych liczb do potęgi trzeciej. Za pomocą składni CSS ustal kolor tła całej tabeli na #003300, a tekstu w tabeli na #ffffcc.

Zadanie 3: Utwórz dokument zad3.html poprawnie deklarując w nim kodowanie polskich znaków, tytuł dokumentu - ZAD3 oraz język polski. Zadeklaruj 5 zmiennych o nazwach ZMa, ZMb, ZMc, ZMd i ZMe. Zmiennej ZMa przypisz wartość dzisiejszego dnia miesiąca. Zmiennej ZMb przypisz wartość bieżącego roku. Zmiennej ZMc przypisz wartość różnicy ZMb-ZMa. Zmiennej ZMd przypisz wartość ilorazu zmiennych ZMa i ZMc. Zmiennej ZMe przypisz wartość sumy zmiennych ZMa, ZMb i ZMd. Wypisz na ekranie w kolejnych nagłówkach poczynając od poziomu 2 wartości wszystkich zmiennych.

Zadanie 4: Wykonaj ćwiczenia umieszczone na końcu rozdziału Obiekty.

SPRAWDZIAN 2 

error: Content is protected !!