Przeskocz do treści

Lekcja 6 (JS)

Funkcje - definiowanie, parametry.

Zapoznaj się z materiałem odnośnika: Funkcje.

Zadanie 1: Zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania:

a. Wyjaśnij pojęcie funkcja w języku programowania. 
b. Kiedy funkcja zostanie wykonana?
c. Opisz strukturę (składnię) funkcji.
d. Czym się różnią argumenty funkcji od parametrów?
e. Co spowoduje wykonanie w kodzie skryptu linii ze słowem kluczowym return?
f. Jaki jest sens używania funkcji?
g. Jakie efekt na ekranie osiągniemy wywołując funkcję bez operatora ()?
h. Czy można używać funkcji jako zmiennej?

Zadanie 2: Wykonaj ćwiczenia umieszczone na końcu rozdziału Funkcje. Każde rozwiązanie zapisz kolejno jako: zad2a.html, zad2b.html, zad2c.html, zad2d.html, zad2e.html.

Zadanie 3: Przygotuj plik zad3.html pamiętając o poprawnych deklaracjach języka polskiego, polskich znaków i tytule "ZAD3". Umieść w nim skrypt wyświetlający  w nagłówku 3 poziomu wartość wyrażenia: A*A, gdzie zmienna A będzie podawana jako parametr funkcji o nazwie licz.

Zadanie 4: Przygotuj plik zad4.html pamiętając o poprawnych deklaracjach języka polskiego, polskich znaków i tytule "ZAD4". Wstaw nagłówek o zawartości: "Pole powierzchni i objętość sześcianu". Ustal wyrównywanie do środka ekranu. Następnie umieść w dokumencie skrypt wyliczający pole powierzchni i objętość sześcianu. Potrzebne dane mają zostać podane jako parametry funkcji. Wynik wyświetl poniżej nagłówka w paragrafie. Ustal kolor wyniku na czerwony.

Zadanie 5: Przygotuj plik zad5.html pamiętając o poprawnych deklaracjach języka polskiego, polskich znaków i tytule "ZAD5". Wstaw akapit o treści: "Oto średnia arytmetyczna". Ustal dla akapitu rozmiar czcionki na 12pt i krój na Arial. Następnie umieść w nim skrypt wyliczający średnią arytmetyczną trzech dowolnych liczb. Potrzebne dane mają zostać podane jako parametry funkcji. Wynik wyświetl powyżej napisu.

Zadanie 6: Przygotuj plik zad6.html pamiętając o poprawnych deklaracjach języka polskiego, polskich znaków i tytule "ZAD6". Umieść w nim skrypt wyliczający sumę kwadratów dwóch dowolnych liczb. Potrzebne dane mają zostać podane jako parametry funkcji. Wynik wyświetl na środku ekranu ustalając dla niego tło w kolorze #99ffeb. Kolor napisu: #1a000d.

error: Content is protected !!