Przeskocz do treści

Lekcja 5 (JS)

Typy danych. Rodzaje operatorów.

Zapoznaj się z treścią rozdziału: Typy danych

Zadanie 1: W celu powtórzenia i utrwalenia wiadomości z poprzednich lekcji wykonaj proste ćwiczenia umieszczone na końcu rozdziałów: Przypisania    Operatory i operacje arytmetyczne     Zmienne. Wszystkie ćwiczenia zapisz we wskazanym miejscu nadając im nazwy: zad1a.html, zad1b.html, zad1c.html, ...

Zadanie 2: Przygotuj szkielet strony internetowej uwzględniając język polski na stronie, poprawne kodowanie polskich znaków oraz tytuł strony ZAD2. Zapisz go pod nazwą zad2.html. Dołącz do kodu skrypt wyświetlający na stronie w oddzielnych blokach wyniki wyrażeń: zm1 + zm2 + zm3 oraz zm3 + zm2 + zm1, gdzie zm1 ma wartość 7, zm2 ma wartość 5, zm3 ma wartość "ABC". W akapicie pod wynikami odpowiedz na pytanie: dlaczego wyrażenia dają różne wyniki? Dodaj tło dla bloków wykorzystując kolor: #ccffff.

Zadanie 3: Przygotuj szkielet strony internetowej uwzględniając język polski na stronie, poprawne kodowanie polskich znaków oraz tytuł strony ZAD3. Zapisz go pod nazwą zad3.html. Dołącz do dokumentu kod wykorzystując składnię JavaScript, który spowoduje wyświetlenie efektu działania skryptu umieszczonego w pliku kod.js. Skrypt ma spowodować wyświetlenie nazwy Twojej szkoły.

JavaScript  SPRAWDZIAN 1

error: Content is protected !!