Przeskocz do treści

Lekcja 4 (JS)

Wprowadzenie do języka JavaScript. Składnia języka JavaScript. Zmienne, operatory, wyrażenia.

Zapoznaj się z treścią materiału pod odnośnikami:

Wprowadzenie     Składnia     Zmienne      Operatory

Przykład kodu:

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Skrypty</title>
 </head>
 <body>
 <p id="pisz"> MÓJ PIERWSZY SKRYPT </p>
    <script>
      document.getElementById("pisz").innerHTML = "Mój pierwszy skrypcik";
    </script>
 </body>
</html>

Zadanie 1: Korzystając z poznanych materiałów opracuj stronę internetową, która w oknie alertu wyświetli Twoje imię. Dokument zapisz pod nazwą cw1.html. Sprawdź czy poprawnie zdefiniowałeś polskie znaki.

Zadanie 2: Opracuj dokument cw2.html, w którym wyświetlisz w nagłówku 2 stopnia nazwę Twojej szkoły. Poniżej umieść w oddzielnym paragrafie 10 zdań wygenerowanych ze strony Lorem Ipsum. Dołącz do dokumentu skrypt, który podmieni zawartość strony na tekst: "ążęśćółń".Wskazówkę znajdziesz TUTAJ.

Zadanie 3: Zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania:

a. W której części kodu strony umieszczamy skrypty?
b. Czy można skrypty umieszczać w oddzielnych plikach?
c. Jaka instrukcja języka JavaScript spowoduje usunięcie już istniejącej treści strony i wyświetlenie nowej?
d. Jaka instrukcja języka JavaScript spowoduje wyświetlenie komunikatu w wyskakującym oknie?
e. Wymień 5 elementów składni języka JavaScript.
f. Co oznacza w składni języka JavaScript znak "="?
g. Co to są słowa kluczowe (keywords)?
h. Jak w składni języka JavaScript oznacza się komentarz zajmujący kilka kolejnych linii?
i. Czy w języku JavaScript rozróżniana jest wielkość znaków?
j. Jakim znakiem trzeba kończyć każde polecenie w składni języka JavaScript?
k. Wymień 5 zasad tworzenia nazw dla identyfikatorów (zmiennych).
l. Jakie słowo kluczowe w składni języka JavaScript służy do deklarowania zmiennych?
m. Czym się różnią deklaracje zmiennych: var x="20"; var y=20;
n. Jaką wartość będzie posiadała zmienna zdeklarowana w następujący sposób: var Z;?
error: Content is protected !!