Przeskocz do treści

Lekcja 2 (algorytmy)

Cechy i klasyfikacja algorytmów. Implementacja i złożoność algorytmów.  Przykłady algorytmów.

Zadanie 1: Korzystając z dostępnych materiałów przygotuj odpowiedź na pytanie: jakie cechy powinien posiadać dobry algorytm?

Zadanie 2: Wskaż 4 serwisy opisujące klasyfikację algorytmów. Uzasadnij wybór tych serwisów jako wiarygodnych źródeł informacji.

Zadanie 3: Wymień i krótko scharakteryzuj podstawowe elementy schematu blokowego.

Zadanie 4: Podaj przykład algorytmu liniowego i nieliniowego.

Zadanie 5: Zapisz w zeszycie w postaci schematu blokowego algorytmy podające rozwiązania problemów zapisanych w pliku załącznika. alg_proste.

 

error: Content is protected !!