Przeskocz do treści

Lekcja 13 (JS)

Tablice. Operacje na tablicach.

Zapoznaj się z materiałem: tablice , a następnie wykonaj ćwiczenia umieszczone na końcu rozdziału.

Zadanie 1: Przy pomocy dostępnych narzędzi utwórz dokument z1_13JS.html poprawnie wyświetlający polskie znaki o tytule: Tablice zadanie 1. Utwórz w dokumencie nagłówek poziomu drugiego o zawartości: Polskie znaki: ążźćęśółń. Ustal za pomocą składni CSS parametry napisu: czcionka Times New Roman, kolor żółty (użyj zapisu heksadecymalnego), wyrównywanie tekstu do środka. Utwórz tablicę o nazwie znaki, która jako zawartość będzie miała elementy o wartościach: ą, ż, ź, ć, ę, ś, ó, ł, ń. Wypisz w kolejnych liniach w jednym wspólnym paragrafie pierwszy, trzeci i ostatni element tablicy. W każdym z kolejnych czterech paragrafów wypisz całą zawartość tablicy. Ustal dla wszystkich paragrafów za pomocą składni CSS: czcionkę Segoe UI, rozmiar 17pt, kolor biały (użyj zapisu heksadecymalnego). Również przy pomocy składni CSS ustal kolor tła dla całej strony na rgb(128, 0, 0).

Zadanie 2: Przy pomocy dostępnych narzędzi utwórz dokument z2_13JS.html poprawnie wyświetlający polskie znaki o tytule: Tablice zadanie 2. Przy pomocy składni CSS zapisanej w arkuszu zewnętrznym (styl.css) ustal dla całej strony: kolor tła rgb(0, 0, 102), kolor tekstu rgb(204, 255, 204), rozmiar tekstu 18pt, krój czcionki Verdana. Następnie utwórz tablicę o nazwie liczby, której elementami będą 4 losowe liczby całkowite z przedziału <5; 10>. W bloku (div) wypisz całą zawartość tablicy. W trzech kolejnych liniach wspólnego bloku (div) wypisz wartości losowych elementów z tablicy liczby.

Zadanie 3: Przy pomocy dostępnych narzędzi utwórz dokument z3_13JS.html poprawnie wyświetlający polskie znaki o tytule: Tablice zadanie 3. Utwórz tablicę o nazwie imiona. Wpisz do niej jako elementy 5 imion (Janusz, Waldemar, Monika, Marek, Andrzej). Wypisz na ekranie monitora w nagłówku poziomu pierwszego z utworzonej tablicy imię o losowym numerze. Za pomocą poznanych narzędzi ustal i wypisz pod spodem w tym samym nagłówku z ilu znaków składa się to imię. W kolejnej linii tego samego nagłówka wypisz ostatnią literę tego imienia zamienioną na wielką (np. jeżeli jest to litera k to na ekranie ma się wyświetlić K).

Zadanie 4: Przy pomocy dostępnych narzędzi utwórz dokument z4_13JS.html poprawnie wyświetlający polskie znaki o tytule: Tablice zadanie 4. Utwórz tablicę o nazwie tab1, której zawartość będą stanowiły elementy: dom, cegła, beton, blacha, strych. Wypisz całą zawartość tablicy w oknie przeglądarki. Poniżej w oddzielnym paragrafie umieść 4 przyciski, jeden obok drugiego. Przypisz przyciskom funkcje i zdarzenia w taki sposób, aby po kliknięciu na przycisk pod przyciskami pojawiła się informacja odpowiednio:

  • dla przycisku pierwszego: wypisze pierwszy element tablicy wielkimi literami;
  • dla przycisku drugiego: wypisze z ilu znaków składa się drugi element tablicy;
  • dla przycisku trzeciego: wypisze pierwszą i ostatnią literę z trzeciego elementu tablicy, jedna litera pod drugą;
  • dla przycisku czwartego: wypisze z elementu czwartego fragment łańcucha od znaku drugiego do trzeciego i fragment łańcucha od znaku pierwszego do drugiego z elementu piątego (wykorzystaj funkcję slice - patrz lekcja 11).

Kartkówka.

error: Content is protected !!