Przeskocz do treści

Lekcja 12 (JS)

Obiekt Date. Operacje na obiektach typu Date.

Zapoznaj się z treścią odnośnika obiekt Date.

Zadanie 1: Przy pomocy dostępnych narzędzi opracuj dokument, w którym wypiszesz na ekranie w postaci tabeli 5 losowych informacji:

 • Lewa kolumna: liczby losowe z przedziału (90000000 ; 99999999)
 • Prawa kolumna: daty odpowiadające wylosowanym liczbom przeliczone przy pomocy składni JavaScript.

Patrz przykład.

Zadanie 2: Przy pomocy dostępnych narzędzi opracuj dokument, w którym wylosujesz 7 liczb całkowitych zgodnie z założeniami:

 • var a z przedziału (50;80) - rok
 • var b z przedziału (3;7) - miesiąc
 • var c z przedziału (5;20) - dzień
 • var d z przedziału (15;22) - godzina
 • var e z przedziału (30;50) - minuta
 • var f z przedziału (10;40) - sekunda
 • var g z przedziału (2;5) - strefa czasowa

Następnie wykorzystując składnię języka JavaScript wypisz na ekranie datę złożoną z wylosowanych wartości.

Zadanie 3: Przy pomocy dostępnych narzędzi opracuj dokument, w którym wyświetlisz datę na podstawie wartości zmiennych jak w przykładzie:

 • zmienna x o wartości "25 May 1971"
 • zmienna y o wartości "February, 29, 1525"

Zadanie 4:  Korzystając z poznanej składni języka JavaScript oraz przykładu opracuj dokument, w którym wypiszesz na ekranie dzisiejszą datę oraz datę jaką będzie za X dni, gdzie X to liczba losowa z przedziału (20;50). Sformatuj napisy na ekranie używając składni CSS:

 • Czcionka Segoe UI, rozmiar 20pt, kolor #003300;
 • Tło strony #ffffcc

Zadanie 5: Korzystając z poznanej składni języka JavaScript oraz przykładu opracuj dokument, w którym w kolejnych nagłówkach poczynając od poziomu 1, a kończąc na poziomie 6 wyświetlisz informacje o bieżącej dacie: rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta i sekunda. Wszystkie napisy na ekranie wyśrodkuj i ustal czcionkę Comic Sans MS. Przypisz wszystkim tekstom kolor czcionki biały, a tło w dokumencie ustal na #1a1a00.

error: Content is protected !!