Przeskocz do treści

Lekcja 11 (JS)

Operacje na łańcuchach i wartościach liczbowych. Obiekt Math.

Zapoznaj się z materiałem po odnośnikami: Łańcuchy , operacje na łańcuchach i obiekt Math.

Zadanie 1: Wykonaj ćwiczenia umieszczone w materiale do którego kierują odnośniki (znajdują się na dole strony, do której zostaniesz po wybraniu odnośnika przeniesiony).

Zadanie 2: Na podstawie informacji zawartych w odnośniku opracuj dokument z tabelką, w której wymienisz poznane operacje na łańcuchach i opiszesz ich znaczenie (działanie).

Zadanie 3: Przygotuj dokument zad3.html, w którym przypiszesz do zmiennej info tekst (jeden cały akapit) pobrany z serwisu Lorem Ipsum. Następnie wypisz wartość zmiennej info na ekran. Pod skopiowanym tekstem umieść 4 przyciski (wszystkie w jednym wierszu oddzielone odstępem w postaci spacji), którym przypiszesz odpowiednio zdarzenia realizujące poniższe zadania:

 • Pierwszy: zmiennej x przypisze fragment (slice) łańcucha począwszy od 7go znaku do 12go i wypisze go poniżej przycisków
 • Drugi: Podmieni (replace) wypisany za pomocą pierwszego przycisku napis na Twoje imię;
 • Trzeci: Zamieni w Twoim imieniu wszystkie litery na duże (toUpperCase);
 • Czwarty: Wypisze poniżej na ekranie z ile znaków (length) składa się Twoje imię;

Zadanie 4: Przygotuj dokument zad4.html, w którym wykorzystując obiekt Math wypiszesz na ekranie w postaci tabeli wartość funkcji sin, cos i tg dla wybranych kątów (0, 30, 45, 60, 90).

Zadanie 5: Przygotuj dokument zad5.html, w którym umieścisz 4 paragrafy o treści: Paragraf 1, Paragraf 2, Paragraf 3, Paragraf 4 oraz 4 przyciski jeden pod drugim, którym przypiszesz zdarzenia onclick realizujące następujące zadania:

 • Przycisk 1 (zaokrąglenie) w paragrafie 1 w trzech kolejnych liniach zaokrąglenia liczb: 7,1 / 7,49 / 7,5 , 7,99
 • Przycisk 2 (potęga) w paragrafie 2 wypisz wartość sumy liczby 3 podniesionej do potęgi 3 oraz liczby 2 podniesionej do 2 potęgi;
 • Przycisk 3 (minimum) w paragrafie 3 wypisz ile wynosi wartość minimalna ze zbioru liczb (1, 4, -4, 5, 8, -6, 2);
 • Przycisk 4 (losowa) w paragrafie 4 wypisz w kolejnych liniach 3 wartości liczbowe z przedziału (0;1);

Zadanie 6: Przygotuj dokument zad6.html, w którym wypiszesz ile wynosi kwadrat (sqrt) różnicy liczby PI i stałej Eulera. Wykorzystaj poznane funkcje obiektu Math. Wynik przypisz do zmiennej X, a następnie wylicz ile wynosi suma liczby X i liczby losowej z przedziału (0;1). Wynik wypisz na ekranie ustalając dla napisu czcionkę Segoe UI w rozmiarze 20pt. Na koniec w oddzielnym akapicie napisz do czego wykorzystujemy stałą Eulera.

Zadanie 7: Przygotuj dokument zad7.html, w którym utworzysz klasę ze zdefiniowanymi właściwościami: w1, w2, w3, w4. Utwórz obiekt o1, któremu przypiszesz jako właściwości wartości losowe z przedziału (0;1). Następnie wypisz na ekranie posługując się właściwościami obiektu, ile wynosi największa (max) spośród wylosowanych wartości.

Zadanie 8: Przygotuj dokument zad8.html, w którym wypiszesz w kolejnych 5 akapitach losowe liczby:

 • akapit 1: liczba z przedziału 20 - 30
 • akapit 2: liczba z przedziału 0 - 100
 • akapit 3: liczba z przedziału (-50) - 50
 • akapit 4: liczba z przedziału (-100) - (-50)
 • akapit 5: liczba z przedziału 0 -1
error: Content is protected !!