Przeskocz do treści

Lekcja 1

Przepisy BHP w pracowni. Zapoznanie z rozkładem materiału. PSO. Reprezentacja algorytmów.

Zadanie 1: Korzystając z dostępnych materiałów zapisz w zeszycie wyjaśnienie podanych poniżej pojęć. Przygotuj się do ich omówienia (wyjaśnienia).

Program / Programowanie / Język programowania / Słowa kluczowe / Kod źródłowy / Translator / Kompilator / Interpreter / Moduł / Linker / Konsolidacja / Aplikacja / Aplikacja internetowa / Aplet

Zadanie 2: Wymień i omów elementy języka programowania (składnia, semantyka, typy danych). Wymień przykładowe języki skryptowe (JavaScript, PHP, Pearl, ASP).

Zadanie 3: W dostępnych źródłach informacji znajdź odpowiedź na pytanie: co to jest algorytm?

Zadanie 4: Wyjaśnij na przykładzie na czym polegają poszczególne konstrukcje zapisu algorytmów:

a. opis słowny
b. lista kroków
c. drzewo zdarzeń
d. schemat blokowy

Zadanie 5: Odpowiedz na pytania zawarte w pliku załącznika: KLIK

error: Content is protected !!