Przeskocz do treści

Lekcja 9 (HTML)

Pływające ramki (iframe). Symbole i znaki specjalne w kodzie HTML.

Zadanie 1: Zapoznaj się z materiałem: Ramki , Znaki specjalne oraz Symbole.

Zadanie 2: Wykonaj ćwiczenia umieszczone pod tematem Ramki .

Zadanie 3: Opracuj tabelę, w której zaprezentujesz znaki przykładowe specjalne (>, <, %, " i inne) pokazane w rozdziale Znaki specjalne. Do tabeli dodaj kody za pomocą których można pokazać na stronie znaki specjalne oraz ich opis.

Przykład 1

Zadanie 4: Do dokumentu z zadana 3 dołącz drugą tabelę, w której umieścisz symbole (Symbole) prezentowane w ostatniej tabeli wraz z ich kodem i opisem.

Zadanie 5: Utwórz dokument zad5.html, w którym umieścisz dwie ramki jedna pod drugą o wymiarach 600x400 pikseli. Obie ramki wyśrodkuj na stronie. Utwórz wokół nich obramowanie w kolorze czerwonym o szerokości 2 piksele rysowane linią kropkowaną. Pod ramkami wyśrodkowane umieść odnośniki do strony Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu (ma się otworzyć w górnej ramce) oraz do strony miasta Radom (ma się załadować do dolnej ramki).

Zadanie 6: Utwórz dokument zad6.html, w którym umieścisz ramkę o wymiarach 300x200 pikseli. Usuń z niej obramowanie. Następnie przygotuj zestaw 2 odsyłaczy do plików wykonanych na dzisiejszej lekcji. Wybranie dowolnego z odsyłaczy ma spowodować załadowanie dokumentu do przygotowanej wcześniej ramki.

error: Content is protected !!