Przeskocz do treści

Lekcja 8 (HTML)

Elementy blokowe i liniowe. HTML_SPR_2. Projektowanie layout’u. Responsywność serwisu www.

Zadanie 1: Zapoznaj się z treścią artykułów: Elementy blokowelayout oraz responsywność.

Zadanie 2: Przy pomocy serwisu Lorem Ipsum wygeneruj 5 akapitów tekstu i umieść je w swoim dokumencie HTML. Połącz tekst w taki sposób, aby stanowił jeden ciągły element (umieść go w jednym paragrafie). Korzystając z właściwości elementu <span> ustal kolor każdego pierwszego wyrazu w zdaniu na czerwony. Jednocześnie ustal rozmiar czerwonego tekstu na 16pt i krój czcionki na 'Segoe UI'. Dla całego akapitu ustal wyrównywanie dwustronne. Dodaj dla całej strony tło w kolorze: rgb(153, 255, 153).

Zadanie 3: Przy pomocy serwisu Lorem Ipsum wygeneruj 5 akapitów tekstu i umieść je w swoim dokumencie HTML (każdy fragment tekstu będący akapitem umieść w oddzielnym bloku). Dodaj dla poszczególnych bloków tło stosując zasadę - ciemne tło i jasny tekst. Kolory (wykorzystaj narzędzie do wyboru kolorów) zapisz w systemie RGB. Dla każdego z bloków dodaj obramowanie o szerokości 2px, linią ciągłą w kolorze czerwonym. Umieść w każdym z bloków nagłówki poziomu 2 stosując odpowiednio napisy: Nagłówek 1, Nagłówek 2, ... Pozostałą część teksu wewnątrz bloku umieść między znacznikami paragrafu.

Zadanie 4:

Sprawdzian 2 (tabele i listy / formatowanie dokumentu HTML)

error: Content is protected !!