Przeskocz do treści

Lekcja 4 (HTML)

Style. Formatowanie dokumentu. Cytowanie tekstu i wstawianie kodu na stronę www.   

Zapoznaj się z materiałami przygotowanymi na stronie w3school.com pod poniższymi odsyłaczami:

Style      Formatowanie     Cytowanie      Wstawianie kodu

Zadanie 1: Wykonaj ćwiczenia umieszczone na końcu rozdziału Style. Zapisz każde z nich nadając mu odpowiednio nazwę cw1a.html, cw1b.html, cw1c.html, cw1d.html, cw1e.html, cw1f.html. Uzupełnij konstrukcję kodu o brakujące elementy: deklaracja języka, kodowanie znaków, tytuł strony (w tytule strony podaj nazwę pliku).

Zadanie 2: Wykonaj ćwiczenia umieszczone na końcu rozdziału Formatowanie. Podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu zapisz swoje wyniki ćwiczeń w plikach: cw2a.html, cw2b.html, ... Uzupełnij konstrukcję kodu o brakujące elementy: deklaracja języka, kodowanie znaków, tytuł strony (w tytule strony podaj nazwę pliku).

Zadanie 3: Wykonaj ćwiczenia umieszczone na końcu rozdziału Cytowanie. Podobnie jak w poprzednich ćwiczeniach zapisz swoje wyniki ćwiczeń w plikach: cw3a.html, cw3b.html, ... Uzupełnij konstrukcję kodu o brakujące elementy: deklaracja języka, kodowanie znaków, tytuł strony (w tytule strony podaj nazwę pliku).

Zadanie 4: Wykonaj ćwiczenia umieszczone na końcu rozdziału Kod. Podobnie jak w poprzednich ćwiczeniach zapisz swoje wyniki ćwiczeń w plikach: cw4a.html, cw4b.html, ... Uzupełnij konstrukcję kodu o brakujące elementy: deklaracja języka, kodowanie znaków, tytuł strony (w tytule strony podaj nazwę pliku).

Zadanie 5: Zapisz w zeszycie odpowiedzi na poniższe pytania:

a. Podaj konstrukcję użycia atrybutu style dla formatowania wyglądu elementu strony. 
b. Podaj konstrukcję wykorzystującą atrybut style, za pomocą której można ustawić tło strony. 
c. Jaki zapis należy zastosować, aby przy pomocy atrybutu style zdefiniować kolor tekstu wybranego elementu? 
d. Podaj przykład składni kodu HTML, z  użyciem atrybutu style, za pomocą którego można zmienić krój czcionki na stronie internetowej. 
e. Jak należy zapisać kod HTML, wykorzystując atrybut style, aby zmienić na stronie rozmiar czcionki? 
f. Podaj przykład użycie atrybutu style, który pozwoli na zmianę sposobu wyrównywania tekstu w akapicie. 
g. Wyjaśnij różnicę w użycie elementu <b> i <strong>. 
h. Podaj przykładowy zapis wyrazu INFORMATYKA, w którym pierwsza litera będzie wyświetlana na stronie jako indeks górny, a ostatnia jako indeks dolny.

 

error: Content is protected !!