Przeskocz do treści

Lekcja 12 (HTML)

Multimedia na stronie www.

Zapoznaj się z materiałem pod odnośnikami: media, audio, video.

Zadanie 1: Korzystając z dostępnych narzędzi oraz znajomości składni HTML v.5 opracuj stronę internetową będącą kartką z życzeniami świątecznymi. Jako tło strony wykorzystaj grafikę o tematyce świątecznej. Umieść z lewej strony obrazek pokazujący przystrojoną choinkę. Po załadowaniu strony powinna się odtwarzać w tle melodia świąteczna. Obok choinki umieść fragment tekstu z życzeniami świątecznymi.

Zadanie 2: Korzystając z dostępnych narzędzi oraz znajomości składni HTML v.5 opracuj stronę internetową prezentującą 3 wybrane utwory dźwiękowe kojarzące się z okresem świąt Bożego Narodzenia. Wykorzystaj konstrukcję tabeli do prezentacji treści. Dla każdego utworu po spodem umieść datę jego publikacji na rynku, autora, wykonawcę. Opracuj szatę graficzną nawiązującą do okresu świątecznego.

Zadanie 3: (praca domowa) Korzystając z dostępnych narzędzi oraz znajomości składni HTML v.5 opracuj stronę internetową (dokument index.html) zgodną z poniższymi założeniami: 1 pkt

 1. Strona ma być multimedialną wizytówką firmy zajmującej się organizacją wycieczek na terenie Polski. - 2 pkt
 2. Jako nagłówek poziomu 2 wycentrowany wpisz swoje nazwisko, imię, klasę i grupę. - 1 pkt
 3. Na stronie użytkownik powinien mieć możliwość uruchomienia i odsłuchania melodii regionalnych (3 przykłady melodii). - 7 pkt
  • każdy pokazany przykład powinien posiadać na stronie krótki opis.
  • układ na stronie powinien wprowadzać porządek.
  • należy dopasować wielkość elementu do strony i zdefiniować wygląd interfejsu
 4. Na stronie użytkownik powinien mieć możliwość uruchomienia i obejrzenia filmów pokazujących piękne miejsca na terenie naszego kraju (3 przykłady filmów). - 7 pkt
  • każdy pokazany przykład powinien posiadać na stronie krótki opis.
  • układ na stronie powinien wprowadzać porządek.
  • należy dopasować wielkość elementu do strony i zdefiniować wygląd interfejsu
 5. Na stronie użytkownik powinien zobaczyć galerię wybranych zdjęć (3 przykładowe zdjęcia) w wersji miniaturowej. Po kliknięciu zdjęcia powinno ono zostać pokazane powiększone w nowym oknie. - 7 pkt
 6. Zastosuj w swoim dokumencie układ tabelaryczny. - 3 pkt
 7. Umieść na dole strony uporządkowaną listę 5 wybranych zabytków z terenu Polski, umieszczając w podpunktach po 3 cechy danego zabytku. - 3 pkt
 8. Folder (klgr_nazwisko_multi) z materiałami stanowiącymi Twoją stronę spakowany ZIP-em (plikowi ZIP nadaj nazwę: klgr_nazwisko_multi.ZIP) wyślij na adres: marek.skrok@zst.radom.pl podając temat wiadomości: Ćwiczenie multimedia. - 2 pkt

UWAGA: Pliki zawierające multimedia nie mogą być dłuższe (dotyczy dźwięku i filmu) niż 30 sek.

Suma punktów: 33
oceny:
bardzo dobry          32-33 pkt
dobry                 28-31 pkt
dostateczny           22-27 pkt
dopuszczający         16-21 pkt
niedostateczny        0-15 pkt
error: Content is protected !!