Home Aktualności About
Aktualności

KONKURS - LOGO

1.12.2018

Wszystkich, którzy czują w sobie choćby odrobinę talentu graficznego, zapraszamy od udziału w konkursie na zaprojektowanie LOGO szkolnego Koła Techniki (SKT). Wymogiem dla obrazu jest, aby wystąpił tam skrót nazwy koła - SKT. Najlepiej, aby LOGO miało dwie postacie: kwadrat i prostokąt w proporcjach 2(wysokość)/3(szerokość). Format graficzny: TIFF, PNG lub inny zachowujący dobrą jakoć pracy. Wskazana grafika wektorowa. Prace należy wysłać na skrzynkę pocztową Pani Edyty Kozłowskiej-Wolskiej do dnia 6 grudnia 2018 roku podpisując je swoim imieniem, nazwiskiem i klasą. Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce w styczniu 2019 roku.OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI

3.12.2018

REGULAMIN olimpiady na rok 2018/2019

Zgłoszenia do p. Edyty Kozłowskiej-Wolskiej w terminie od 2 stycznia 2019 do 15 stycznia 2019 roku. Więcej informacji na stronie PZSWiR

Zapraszamy. SKT Radom.